Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK VPISA V RAZVID ZASEBNIH ŠPORTNIH DELAVCEV

ZASEBNI ŠPORTNI DELAVEC


POZOR z dnem 5. 1. 2019 smo prešli na elektronsko oddajo vlog, kar bo olajšalo delo vlagateljem in ministrstvu, skrajšalo postopek  in zmanjšalo možnost napak v teku postopka.  
Ta status je pomemben za tiste športnike in strokovne delavce, ki si na tak način želijo urediti poslovanje (izdajanje računov za storitve, ureditev prejemanja plačil, ureditev  davčnih obveznosti). Pridobitev statusa ima za posledico tudi pravico in obveznost do obveznih oblik zavarovanja:  zdravstvenega, invalidskega, pokojninskega zavarovanja.
Z izbrisom preneha  pravica do obveznih oblik zavarovanja: zdravstvenega, invalidskega, pokojninskega.

 

 

POSTOPEK VPISA  - ZASEBNI ŠPORTNI DELAVEC


1.    Vlogo se vnaša preko aplikacije, ki jo odprete s klikom na povezavi:
http://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=ZSD


V primeru težav najdete podrobnejša navodila za postopek vnosa v priloženem dokumentu (UPORABNIŠKA NAVODILA ZA APLIKACIJO »RAZVIDI«) na straneh 13-21.

 

2.    Pri vnosu so neobvezna polja: 

  • Pooblastilo (izpolnite samo, če želite, da se odločba vroča na drug naslov ali ime, kot je naslov opravljanja dejavnosti
  • Točka 4, Pridobljena izobrazba: če nimate izobrazbe s področja športa
  • Točka 5, Podatki o usposobljenosti:  če imate izobrazbo s področja športa in ste izpolnili 4. točko
  • Točka 6, če licenca ni obvezna za opravljanje dejavnosti.

3.    Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov in s klikom na gumb SHRANI (navodila stran 16 in naslednje) shranite vnesene podatke,  s klikom na gumb TISKAJ pa  oblikujete obrazec vloge.


4.    Vlogo  natisnite in podpišite.


5.    Izpolnjeno  vlogo z obveznimi prilogami prilogo (kopija osebnega dokumenta, kopija potrdila o usposobljenosti ali potrdila o izobrazbi na področju športa) je potrebno poslati v elektronski obliki na naslov glavne pisarne ministrstva  gp.mizs@gov.si ali (izjemoma) v pisni oblik na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vlog poslanih po FAXU ali na druge elektronske naslove ne bomo obravnavali.


6.    Vlogi je potrebno obvezno priložiti kopijo osebnega dokumenta in kopijo potrdila o  usposobljenosti ali potrdila o izobrazbi na področju športa. 


7.    Obravnavali bomo samo popolne vloge (pravilno izpolnjene obrazce s prilogami).


8.    Vlogo je potrebno posredovati kot celoto (izpolnjen obrazec in priloge) in ne v več delih.


9.    Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike POOBLASTILO bomo vročali izključno na naslov predlagatelja (športnika).


10.    Za vsa vprašanja lahko pišete na igor.kogoj@gov.si  ali pokličete 01 4005348.