Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK VPISA V RAZVID POKLICNIH ŠPORTNIKOV

POZOR


Z dnem 5. 1. 2019 smo prešli na elektronsko oddajo vlog, kar bo olajšalo delo vlagateljem in ministrstvu, skrajšalo postopek  in zmanjšalo možnost napak v teku postopka.  
Ta status je pomemben za tiste športnike in strokovne delavce, ki si na tak način želijo urediti poslovanje (izdajanje računov za storitve, ureditev prejemanja plačil, ureditev  davčnih obveznosti). Pridobitev statusa ima za posledico tudi pravico in obveznost do obveznih oblik zavarovanja:  zdravstvenega , invalidskega, pokojninskega zavarovanja.
Z izbrisom preneha  pravica do obveznih oblik zavarovanja: zdravstvenega, invalidskega, pokojninskega.  

 

 

POSTOPEK VPISA - POKLICNI ŠPORTNIK 


1.    Vlogo se vnaša preko aplikacije, ki jo odprete s klikom na povezavi
http://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=PS


V primeru težav najdete podrobnejša navodila za postopek vnosa v priloženem dokumentu (UPORABNIŠKA NAVODILA ZA APLIKACIJO »RAZVIDI«) na straneh 13-21.


2.    Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov in s klikom na gumb SHRANI (navodila stran 16 in naslednje) shranite vnesene podatke,  s klikom na gumb TISKAJ pa  oblikujete obrazec vloge.


3.    Vlogo  natisnete, podpišete in  pošljete (VELJA SAMO ZA POKLICNE ŠPORTNIKE) na pristojno NPŠZ, da vam izpolni spodnji del obrazca (POTRDILO).


4.     Izpolnjeno vlogo z obvezno prilogo (kopija osebnega dokumenta) je potrebno poslati v elektronski obliki na naslov glavne pisarne ministrstva  gp.mizs@gov.si ali (izjemoma) v pisni oblik na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vlog poslanih po FAXU ali na druge elektronske naslove ne bomo obravnavali.


5.    Vlogi je potrebno obvezno priložiti kopijo osebnega dokumenta.

 
6.    Obravnavali bomo samo popolne vloge (pravilno izpolnjene obrazce s prilogo).


7.    Vlogo je potrebno posredovati kot celoto (izpolnjen obrazec in priloga) in ne v več delih.


8.    Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike POOBLASTILO bomo vročali izključno na naslov predlagatelja (športnika).


9.    Za vsa vprašanja lahko pišete na igor.kogoj@gov.si  ali pokličete 01 4005348.