Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNI DELAVEC V ŠPORTU

Strokovni delavec v športu je posameznik, ki opravlja strokovno delo v športu, kar obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.

Strokovno delo v športu lahko opravlja strokovni delavec, ki:

  1. ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu in
  2. je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu.

Pri strokovnem delu v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, lahko sodelujejo kot izvajalci dopolnilnega strokovnega dela tudi tisti posamezniki, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih pogojev za strokovno delo, vendar so nujni za trenažni proces kot na primer: strokovno delo psihologov, fizioterapevtov, dietetikov, koreografov, kondicijskih trenerjev in drugih, ki predstavljajo pomemben dejavnik za doseganje vrhunskih rezultatov. Vsi, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo, morajo biti ustrezno izobraženi, usposobljeni ali licencirani v skladu s predpisi za svoje strokovno področje dela. To pomeni, da morajo imeti – če na njihovem strokovnem področju obstaja akreditiran visokošolski program – zaključen tak študij in pridobljeno strokovno izobrazbo. Če na posameznem področju akreditirani visokošolski programi ne obstajajo, mora imeti posameznik najvišjo stopnjo usposobljenosti na tistem strokovnem področju, s katerim bo sodeloval pri procesu športne vadbe.