Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USTREZNA STROKOVNA IZOBRAZBA

Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima zaključen javnoveljavni višješolski študijski program ali javnoveljavni študijski program prve ali druge stopnje oziroma njegovo smer oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.


Strokovno izobražen delavec, ki ima zaključen predhodno navedeni javnoveljavni višješolski študijski program, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

 

Strokovno izobražen delavec, ki ima zaključen predhodno navedeni javnoveljavni študijski program prve ali druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve ali druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja, spremlja in vrednoti proces športne vadbe.

 

Izobrazba posameznika se izkazuje z diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

  • Seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu (pdf)