Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZBRIS IZ RAZVIDA STROKOVNO IZOBRAŽENIH IN STROKOVNO USPOSOBLJENIH DELAVCEV V ŠPORTU

Strokovni delavec v športu se po uradni dolžnosti izbriše iz razvida, če ministrstvo ugotovi, da:

  1.  je posamezniku s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja poklica v športu;
  2. je podan predlog organa, pristojnega za nadzor, za izbris iz razvida;
  3. ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.

Strokovnega delavca v športu ministrstvo iz razvida izbriše tudi v primeru, če to sam zahteva.
 
Podrobnejši postopek vpisa in izbrisa iz razvida je določen v Pravilniku o vodenju razvidov na področju športa.