Skoči na vsebino

STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

 

1. Zakonodaja

 

2. Seznami

 

3. Pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa

Če želite pridobiti status društva v javnem interesu na področju športa, pošljete vlogo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport (Masarykova 16, 1000 Ljubljana). Vloga so izpolnjeni obrazci:

  • Izjava (doc
  • Program dela društva za leto 2018 (doc)
  • Poročilo o delu društva za leto 2017 (doc)
  • Poročilo o delu društva za leto 2016 (doc)) in
  • Statut društva

Vse štiri obrazce izpolnite, natisnete, podpišete, žigosate ter skenirate. Skenirate še statut društva in vse pošljete po elektronski pošti na naslov: gp.mizs(at)gov.si.

 

Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma, vlogo pošlje (vse štiri obrazce in statut) z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prosimo, da ne prilagate nobenih drugih dokumentov. 

 

4. Poročanja društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa

 

Društva, ki imajo status društva v javnem interesu, morajo v skladu s prvim odstavkom 33. člena Zakona o društvih do 31. marca poslati poročilo o delu društva za leto 2017 in program dela društva za leto 2018.

 

Prosimo, da poročilo in program pošljete v elektronski obliki: oba obrazca izpolnite, podpišete in žigosate, skenirate ter pošljete na elektronski naslov ministrstva, (gp.mizs(at)gov.si).

 

Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma poročilo in program pošlje z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova16, 1000 Ljubljana. Prosimo, da ne prilagate nobenih drugih dokumentov.

  • Poročilo o delu društva za leto 2017 (doc)
  • Program dela društva za leto 2018 (doc)

5. Društva prejemniki javnih sredstev

 

Obveznost poročanja v skladu z gornjo točko ne velja za društva, ki imajo status  društva v javnem interesu na področju športa in so bila v preteklem letu (2017)  izbrana  za izvajanje letnega programa športa na državni ali lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport.

 

Ta društva morajo najkasneje do 31. marca 2018 (na naslov manistrstva (gp.mizs(at)gov.si), poslati skeniran sklep o sofinanciranju programov za leto 2017 (s strani ministrstva, lokalnih skupnosti ali fundacije).

 

Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma sklep pošlje z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, Prosimo, da ne prilagate mobenih drugih dokumentov.