Skoči na vsebino

STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

 

1. Zakonodaja

2. Obvestila

 

3. Seznami

 • »Seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine za leto 2015 (odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, izdana do 31. 12. 2014) - Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30.6 2015 (Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2015)
 • Seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine za leto 2014 (pdf)

4. Gradiva

 • Gradivo s predavanja za Športno zvezo Ljubljane (11.5.2010): Uveljavljanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu (ppt)

5. Pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa

Če želite pridobiti status društva v javnem interesu na področju športa, pošljete vlogo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport (Masarykova 16, 1000 Ljubljana). Vloga so izpolnjeni obrazci:

 • Navodilo (doc)
 • Izjava (doc
 • Program dela društva za leto 2017 (doc)
 • Poročilo o delu društva za leto 2015 (doc)
 • Poročilo o delu društva za leto 2016 (doc) in
 • Statut društva

Vse štiri obrazce izpolnite, natisnete, podpišete, žigosate ter skenirate. Skenirate še statut društva in vse pošljete po elektronski pošti na naslov: gp.mizs(at)gov.si.

 

Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma, vlogo pošlje (vse štiri obrazce in statut) z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prosimo, da ne prilagate nobenih drugih dokumentov. 

 

6. Poročanja društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa

 

Obveščamo društva, ki imajo status društva v javnem interesu, da morajo v skladu s prvim odstavkom 33. člena Zakona o društvih do 31. marca poslati poročilo o delu društva za leto 2016 in program dela društva za leto 2017.

 

Prosimo, da poročilo in program pošljete v elektronski obliki: oba obrazca izpolnite, podpišete in žigosate, skenirate ter pošljete na elektronski naslov ministrstva, (gp.mizs(at)gov.si).

 

Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma poročilo in program pošlje z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova16, 1000 Ljubljana. Prosimo, da ne prilagate nobenih drugih dokumentov.

 • Poročilo o delu društva za leto 2016 (doc)
 • Program dela društva za leto 2017 (doc)