Skoči na vsebino

PREPOVED OPRAVLJANJA DELA

Na področju strokovnega dela v naslednjih športnih programih: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in šport invalidov ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela na kakšni drugi pravni podlagi oseba, ki:

  1. je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  2. je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.