Skoči na vsebino

IZBRIS IZ RAZVIDA STROKOVNO IZOBRAŽENIH IN STROKOVNO USPOSOBLJENIH DELAVCEV V ŠPORTU

Strokovni delavec v športu se po uradni dolžnosti izbriše iz razvida, če ministrstvo ugotovi, da:

  1.  je posamezniku s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja poklica v športu;
  2. je podan predlog organa, pristojnega za nadzor, za izbris iz razvida;
  3. ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.

Strokovnega delavca v športu ministrstvo iz razvida izbriše tudi v primeru, če to sam zahteva.
 
Podrobnejši postopek vpisa in izbrisa iz razvida je določen v Pravilniku o vodenju razvidov na področju športa.