Skoči na vsebino

NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

1. Zakonodaja

 

2. Seznami

 

3. Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

Za  pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa je potrebno poslati  vlogo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport (Masarykova 16, 1000 Ljubljana). Vloga so izpolnjeni obrazci:

 • Izjava (doc
 • Program dela za  tekoče in naslednje koledarsko leto (doc)
 • Poročilo o delu  za zadnji dve koledarski leti (doc)
 • Statut društva

Vse tri obrazce izpolnite, natisnete, podpišete, žigosate ter skenirate. Skenirate še statut organizacije in vse pošljete po elektronski pošti na naslov: gp.mizs(at)gov.si.

 

Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma, vlogo pošlje (vse trii obrazce in statut) z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prosimo, da ne prilagate nobenih drugih dokumentov. 

 

4. Društva, ki že imajo status društva v javnem interesu

 

Za vsa društva, ki so na dan 14. 4. 2018 imela  status društva  v javnem interesu na področju športa se šteje, da je nevladna organizacija v javnem interesu, če:

 • Najkasneje do 31.3.2019 posredujejo izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajeno  s pogoji, ki jih določa Zakon o nevladnih organizacijah
 • Program dela za  tekoče in naslednje koledarsko leto (doc)
 • Poročilo o delu  za zadnji dve koledarski  leti (doc)
  Vsem društvom, ki bodo izpolnila  svoje obveznosti iz gornje točke,  ministrstvo izda  po uradni dolžnosti odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu.
   
  5. Poročanja nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju športa
   
  Subjekti, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa, morajo v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca ministrstvu:
 • Program dela za  tekoče in naslednje leto (doc)
 • Poročilo o delu  za zadnji dve koledarski leti (doc)

 

Prosimo, da poročilo in program pošljete v elektronski obliki: oba obrazca izpolnite, podpišete in žigosate, skenirate ter pošljete na elektronski naslov ministrstva, (gp.mizs(at)gov.si).

 

Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma poročilo in program pošlje z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova16, 1000 Ljubljana. Prosimo, da ne prilagate nobenih drugih dokumentov.

 

6. Izvajalci letnega programa športa (prejemniki javnih sredstev)

 

Obveznost poročanja v skladu z gornjo točko ne velja za organizacije, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa in so bila v preteklem letu  izbrana  za izvajanje letnega programa športa na državni, lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport.

 

Te organizacije morajo najkasneje do 31. marca tekočega leta, oziroma takoj po prejemu  (na naslov ministrstva (gp.mizs(at)gov.si), poslati skeniran sklep o sofinanciranju programov za tekoče leto (s strani ministrstva, lokalnih skupnosti ali fundacije).

 

Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma sklep pošlje z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, Prosimo, da ne prilagate nobenih drugih dokumentov.