Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

1. Zakonodaja1. Zakonodaja

 

2. Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa


Za  pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa je potrebno poslati  vlogo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport  (gp.mizs(at)gov.si). Vlogo sestavljajo izpolnjeni obrazci:

  1. Izjava (doc)
  2. Obrazec Program dela za  tekoče in naslednje koledarsko leto (doc)
  3. Obrazec Poročilo o delu  za zadnji dve koledarski leti (doc)
  4. Priloge:
  • Statut organizacije  (v katerem mora biti opredeljena dejavnost, ki je v javnem interesu)
  • Dokazila, ki izkazujejo pomembnejše dosežke delovanja na področju športa
  • Program bodočega delovanja (najmanj dvoletni), ki vsebuje opis rednega  izvajanje dejavnosti v javnem interesu

Vse tri obrazce izpolnite, natisnete, podpišete, žigosate ter skenirate. Skenirate še statut organizacije in  vse priloge ter vse pošljete po elektronski pošti na naslov: gp.mizs(at)gov.si.
 
Kdor te možnosti nima, lahko izjemoma, vlogo pošlje (vse trii obrazce, statut in ostale priloge) z navadno pošto na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prosimo, da ne prilagate nobenih drugih dokumentov.


 
3. Društva, ki že imajo status društva v javnem interesu


Za vsa društva, ki so na dan 14. 4. 2018 imela  status društva  v javnem interesu na področju športa se šteje, da je nevladna organizacija v javnem interesu, če:

  1. Najkasneje do 31.3.2019 posredujejo izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajeno  s pogoji, ki jih določa Zakon o nevladnih organizacijah (doc)
  2. Obrazec Program dela za  tekoče in naslednje koledarsko leto (doc)
  3. Obrazec Poročilo o delu  za zadnji dve koledarski leti (doc)

Vsem društvom, ki bodo izpolnila  svoje obveznosti iz gornje točke,  ministrstvo izda  po uradni dolžnosti odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Vsem društvom, ki svoje obveznosti ne bodo izpolnila, pa bo ministrstvo odvzelo status društva v javnem interesu.