Skoči na vsebino

NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

  • Rezultati Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2016 - 2020 (pdf)
  • Pogoji, kriteriji in postopek za določitev števila sofinanciranih programov nacionalnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo, ki jih na podlagi 22. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja LPŠ na državni ravni sprejme  Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS - ZŠZ. (pdf)
  • Predvideno število sofinanciranih programov za posamezno športno panogo (pdf)
  • Poročila NPŠŠ (xls)