Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠPORTA

 

LETNI PROGRAM VELIKIH MEDNARODNIH PRIREDITEV 2018 (doc)

 

Mednarodni akti na področju športa (pdf)

 

Dvostransko mednarodno sodelovanje na področju športa

 

Bilaterala ali dvostransko sodelovanje Slovenije s tujimi državami obsega predvsem neposredne stike Slovenije s sosednjimi in drugimi evropskimi in izvenevropskimi državami.

 

Sodelovanje ima lahko naslednje pojavne oblike in zajema naslednja področja:

  • sprejemanje sporazumov o sodelovanju v športu,
  • izmenjavo informacij,
  • skupno nastopanje v določenih mednarodnih telesih,
  • skupno sodelovanje v projektih ali raziskovalnih nalogah,
  • izmenjavo strokovnjakov,
  • študijskih obdobij in podobno.

 

Šport kot avtonomna civilna sfera ureja lastno mednarodno sodelovanje popolnoma samostojno, v skladu z določili, ki veljajo v mednarodnih športnih federacijah, Mednarodnem olimpijskem komiteju in drugih mednarodnih združenjih in organizacijah. Takšno sodelovanje neodvisno poteka že dolgo vrsto let in postaja vedno bolj intenzivno. Zanj so odgovorne slovenske športne organizacije na čelu z Olimpijskim komitejem Slovenije, Združenjem športnih zvez. Sporazum ima lahko vsaka posamezna panožna športna zveza.

 

Kot imajo gospodarske organizacije, posamezna podjetja, univerze, raziskovalne inštitucije, trgovska podjetja itd. svoje samostojne in neodvisne mednarodne stike preko sporazumov ali pogodb, ima tudi slovenski šport pravico do samostojnega mednarodnega sodelovanja, ki poteka v obliki sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih, medsebojnih izmenjav strokovnjakov, športnikov in drugih oblik izmenjav in sodelovanja.

 

Del interesa po mednarodnem sodelovanju ima tudi država, ki sodelovanje v mednarodnem merilu pokriva v tistem segmentu, kjer športna sfera tega ne dosega, in sicer na področju športa za vse, športa mladih, športne rekreacije in telesne vzgoje v vzgojnovarstvenih organizacijah in šolah. Predvsem pa se moramo zavedati, da postajata znanstveni pristop in raziskovalno delo v športu vedno pomembnejša dejavnika v razvoju športa, pri načrtovanju strateških vidikov, političnih odločitev v vseh segmentih športa kot pomembne oblike družbene dejavnosti ter ne nazadnje, ali pa še toliko bolj, pri doseganju vrhunskih rezultatov, ki pomenijo hkrati uveljavitev in promocijo države v tujini.

 

Vrhunski dosežki v športu imajo tudi zelo pomemben povratni učinek na popularizacijo določenega športa in dvig splošne športne aktivnosti vsega prebivalstva v državi. Tukaj lahko pomembno vlogo za razvoj športa odigra znanstveno raziskovalno delo, ki bodisi poteka znotraj posameznih športnih panog ter predvsem na Fakulteti za šport in na Inštitutu za šport.

 

Osrednja oblika mednarodnega sodelovanja v znanstveno - raziskovalnem delu je običajno izmenjava strokovnjakov, študijskih obiskov in kratkoročnih specializacij ter sodelovanje v skupnih projektih, raziskavah ter njihova priprava in izvedba. Posebno obliko sodelovnaja s tujino predstavlja tudi izmenjava informacij in študijske literature ter drugih publikacij.

 

Seveda pa je dogovor o številu izmenjav strokovnjakov oziroma študijskih obiskov in njihovo trajanje ter število mesecev sprecializacij po recipročni osnovi poljubno in neposredno odvisno od vsakega posameznega programa/protokola s tujo državo.

 

Ocenjujemo, da bo Slovenija podpisala programe z nekaj za nas najbolj zanimivimi državami v Evropi, predvsem pa najprej s sosednjimi državami: Hrvaško, Italijo, Avstrijo, Madžarsko in nekaterimi drugimi, kot na primer: Nemčijo, Veliko Britanijo, Francijo, Norveško, Finsko ali Dansko, Češko in Slovaško, kjer imajo sodoben strokovni in znanstveno-raziskovalni pristop k razvoju športa. Seveda pa bomo protokole oziroma programe sodelovanja s temi državami sprejemali oziroma podpisovali postopoma, selektivno, ne z vsemi državami naenkrat v istem letu.