Skoči na vsebino

LETNI PROGRAM ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

 

 • Letni program športa v RS za leto 2018 (pdf)
 • PRAVILNIK o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni 2018 (pdf)
 • Razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2018 (pdf)
 • Sklep o vrednosti točke LPŠ 2018 (pdf)
 • Popravek Sklepa o vrednosti točk LPŠ 2018 (pdf)
 • Razdelitev točk VŠ LPŠ 2018 (pdf)
 • Rezultati JR LPŠ 2018 (pdf)
 • Strokovna komisija - sklep (tif)
 1. Katalog upravičenih stroškov (pdf)
 2. Finančno poročilo (xls)
 3. Vsebinsko poročilo (doc)
 4. Vsebinsko poročilo - REKREACIJA (doc)
 5. Vsebinsko poročilo - OSNOVNE ŠOLE (doc)
 6. Vsebinsko poročilo - SREDNJE ŠOLE (doc)
 7. Vsebinsko poročilo - ŠTUDENTI (doc)
 8. Končno poročilo - NPŠZ (doc)
 9. Končno poročilo - OKS-ZŠZ (doc)
 10. Končno poročilo - ZŠIS-POK (doc)

 

 

 • Razdeljevanje sredstev letnega programa športa

Upravno sodišče Republike Slovenije je meseca marca 2013 v dveh sodbah (zoper katere ni več rednega pravnega sredstva) odločalo o pravilnosti odločitev (vsebinski in postopkovni) ministrstva pri delitvi sredstev za šport na državni ravni. V obeh sodbah je sodišče v celoti zavrnilo vse tožbene zahtevke in tako potrdilo pravilnost odločitev ministrstva, pri čemer so pomembne naslednje ugotovitve sodišča:

1. Pravilnik o postopku za delitev sredstev je v skladu z Zakonom o športu in Zakonom o upravnem postopku.
2. Postopki ministrstva so vodeni formalno (postopkovno) zakonito in vsebinsko pravilno.
3. V postopku niso v ničemer kršene pravice prijaviteljev.
4. Sklepi ministrstva so obrazloženi tako v vsebinskem (dejanskem) kot tudi v pravnem pogledu.
5. Pravilnik o delitvi sredstev ni sporen, nekonsistenten ali nerazumljiv.

6. Merila za delitev sredstev so v skladu z Zakonom o športu.

  

Informacijo posredoval: Direktorat  za šport 

 • za leto 2017 (pdf)
 • za leto 2016 (pdf)
 • za leto 2015 (pdf)
 • za leto 2014 (pdf)
 • za leto 2013 (pdf)
 • za leto 2012 (pdf
 • za leto 2011 (pdf)
 • za leto 2010 (pdf)
 • za leto 2009 (pdf)
 • za leto 2008 (pdf)
 • za leto 2007 (pdf)
 • za leto 2006 (pdf)
 • za leto 2005 (pdf)
 • za leto 2004 (pdf)
 • za leto 2003 (pdf)
 • za leto 2002 (pdf)