Skoči na vsebino

VRSTE PROGRAMOV

 

Programi:

 • javnih vrtcev
  • program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce
 • zasebnih vrtcev
  • programi po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno)
  • drugi programi   

 

 

PROGRAM JAVNIH VRTCEV 

 

Program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce

 

Kurikulum za vrtce  je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.

 

Program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

 

Kurikul za vrtce je hkrati strokovna podlaga za pripravo:

 • Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (pdf)
 • Dodatka h Kurikulu za vrtce za otroke Romov (pdf)
 • Dodatka h Kurikulu za delo na dvojezičnih področjih (pdf)
 • Navodil h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (pdf)

 

PROGRAMI ZASEBNIH VRTCEV

 

Program Waldorfskega vrtca

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 21. seji dne 16. 4. 1992 sprejel pozitivno mnenje k programu »Program Waldorfskega vrtca«.

 

Program Waldorfskega zasebnega vrtca Ljubljana

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 8. seji dne 22. 5. 1997 sprejel pozitivno mnenje k programu »Program Waldorfskega zasebnega vrtca Ljubljana«.

 

Program zasebnega vrtca »Pingvin«

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 9. seji dne 3. 7. 1997 sprejel pozitivno mnenje k programu zasebnega vrtca »Pingvin«.

 

Program Waldorfskega vrtca Maribor

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 37. seji dne 6. 7. 2000 sprejel pozitivno mnenje k programu »Program Waldorfskega vrtca Maribor«.

 

Program Vrtca Lavra

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 40. seji dne 25. 1. 2001 sprejel pozitivno mnenje k programu »Program Vrtca Lavra«.

 

Program »sončni žarek – katoliški program«

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 61. seji dne 2. 10. 2003 sprejel pozitivno mnenje k programu »Sončni žarek – katoliški program«.

 

Angelin vrtec Program Montessori vrtca

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 69. seji dne 17. 6. 2004 sprejel pozitivno mnenje k programu »Angelin vrtec - Program Montessori vrtca«.

 

Program Hiša otrok Montessori

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 136. seji dne 21. 10. 2010 sprejel pozitivno mnenje k programu »Program Hiša Montessori«.

 

Program Hiša otrok mali princ – vzgojni projekt Montessori

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 136. seji dne 21. 10. 2010 sprejel pozitivno mnenje k programu »Program Hiša otrok mali princ – vzgojni projekt Montessori«.

 

Program vrtca Montessori

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 161. seji dne 19. 12. 2013 sprejel pozitivno mnenje k programu »Program vrtca montessori« (Uradni list RS, št. 15/14).