Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNO IGRIŠČE VRTCA

 

Pomemben del  uresničevanja ciljev kurikula vrtca je zagotovitev ustreznega prostora in opreme, kamor sodi tudi igrišče vrtca, ki mora biti urejeno skladno s cilji, načeli in vsebinami programa za predšolske otroke in za otroke varno.

Ustrezna opremljenost in varnost igrišč vrtca se zagotavlja s pravnimi podlagami določenimi v predpisih s področja predšolske vzgoje:

  • 33. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 UPB in 36/08),
  • 14. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUJPS in 40/12-ZUJF),
  • 8. do 11. čl. Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca – (Ur. l. RS, št  73/00, 75/05, 33/08, 126/08 IN 47/10). Določba 8. člena zavezuje vrtce, da so igrala na igrišču, njihova namestitev in vzdrževanje v skladu slovenskimi nacionalnimi standardi (SIST EN 1176 in SIST EN 1177).


K varnosti nas zavezuje tudi Direktiva o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES, ki je v slovenski pravni prostor prenesena z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Ur. l. RS, št 101/03).

 

Kot pomoč pri urejanju in vzdrževanju igrišča vam predstavljamo redakcijo slovenskega prevoda publikacije Varno otroško igrišče, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo ob sodelovanju Tržnega inšpektorata RS in Zdravstvenega inšpektorata RS.

 

Publikacija je namenjena upravljalcem in lastnikom  otroških igrišč  (zaposlenim v vrtcu, lokalnim skupnostim),  oblikovalcem okolja in staršem otrok, saj se vsebina ne omejuje le na igrišča vrtca, ampak obravnava tudi vsa druga igrišča – v stanovanjskih soseskah, športno-rekreacijskih centrih …