Skoči na vsebino

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI ZA OBVEZNE PREDMETE

 • Angleščina (pdf)
 • Biologija (pdf)
 • Družba (pdf)
 • Družba - dvojezična OŠ (pdf)
 • Družba - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
 • Domovinskain državljanska kultura in etika (pdf)
 • Fizika (pdf)
 • Geografija (pdf)
 • Geografija - dvojezična OŠ (pdf)
 • Geografija - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
 • Glasbena umetnost (pdf)
 • Glasbena umetnost - dvojezična OŠ (pdf)
 • Gospodinjstvo (pdf)
 • Kemija (pdf)
 • Italijanščina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf) (prevod)
 • Italijanščina kot drugi jezik (pdf)
 • Likovna umetnost (pdf)
 • Madžarščina (pdf) (prevod)
 • Madžarščina kot drugi jezik (pdf) (prevod)
 • Matematika (pdf)
 • Naravoslovje in tehnika (pdf)
 • Naravoslovje  (pdf)
 • Nemščina (pdf)
 • Slovenščina (pdf)
 • Slovenščina (pdf) (velja od 1.9.2019)
 • Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična OŠ) (pdf)
 • Slovenščina kot drugi jezik (OŠ z italijanskim učnim jezikom) (pdf
 • Spoznavanje okolja (pdf)
 • Šport (pdf)
 • Tehnika in tehnologija (pdf)
 • Tuji jezik v prvem VI obdobju (pdf)
 • Zgodovina (pdf)
 • Zgodovina - dvojezična OŠ (pdf)
 • Zgodovina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)