Skoči na vsebino

ARHIV

UČNI NAČRTI

 

UČNI NAČRTI

 

Zvezde in vesolje (pdf)

Sonce, Luna, Zemlja (pdf)

Kmetijsko gospodarstvo (pdf)

Kmetijska dela (pdf)

Raziskovanje domače okolice (doc)

Rastline in človek (doc)

Organizmi v naravi in umetnem okolju (doc)

Način prehranjevanja (pdf)

Etnologija - Srečanje s kulturami in načini življenja (doc)

Etnologija - Sodobnosti z razsežnostmi dediščine (doc)

Izvedbena navodila za izvajanje programa 9-letne dvojezične osnovne šole (pdf)

Angleščina (pdf)

Nemščina (pdf)

 

V šolskem letu 2013/2014 bomo nadaljevali z uvajanjem posodobljenih učnih načrtov za program osnovne šole.


Posodobljene učne načrte bomo uvajali v naslednje razrede:

 

Predmet

Razred

Slovenščina

Slovenščina kot drugi jezik na narodno

mešanem območju slovenske Istre

Matematika

Likovna umetnost

Glasbena umetnost

Šport

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

Slovenščina kot drugi jezik na narodno

mešanem območju Prekmurja

1., 2., 3.

Madžarščina

Madžarščina kot drugi jezik

Italijanščina kot drugi jezik na narodno

mešanem območju slovenske Istre

Italijanščina

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

Tuji jezik (prvi)

4., 5., 6., 7., 8., 9

Spoznavanje okolja

1., 2., 3.

Družba

Naravoslovje in tehnika

4., 5.

Gospodinjstvo

5., 6.

Geografija

Zgodovina

6., 7., 8., 9.

Naravoslovje

Tehnika in tehnologija

6., 7.

6., 7., 8.,

Domovinska in državljanska kultura ter etika

7., 8.

Fizika

Kemija

Biologija

8., 9.

 

 

 

Učni načrti predmetov v osnovni šoli na narodno mešanih območjih

 • Učni načrti za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

  Obvezni predmeti
  • Italijanščina kot drugi jezik (pdf)

 • Učni načrti za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na  narodno mešanem območju Slovenske Istre

  Obvezni predmeti
   
  • Družba (pdf)
  • Geografija (pdf)
  • Glasbena umetnost (pdf)
  • Italijanščina kot materni jezik (pdf)
  • Slovenščina kot drugi jezik (pdf)
  • Zgodovina (pdf)

 • Učni načrti za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem  območju Prekmurja

  Obvezni predmeti
  • Družba (pdf)
  • Geografija (pdf)
  • Glasbena umetnost (pdf)
  • Madžarščina kot materni jezik (pdf)
  • Madžarščina kot drugi jezik (pdf)
  • Slovenščina kot materni jezik (pdf)
  • Slovenščina kot drugi jezik (pdf)
  • Zgodovina (pdf)

 

OBVEZNI PREDMETI

 

 

 

 

 

IZBIRNI PREDMETI ( 7.- 9. razred )

 • Klekljanje (Osnovne tehnike klekljanja; Temeljne tehnike v slovenski čipki; Široki ris) ((pdf)
 • Risanje v geometriji in tehniki (pdf)
 • Uvajanje posodobljenih učnih načrtov za obvezne predmete

V šolskem letu 2012/2013 bomo nadaljevali z uvajanjem  posodobljenih učnih načrtov za program osnovne šole.
Posodobljene učne načrte bomo uvajali v naslednje razrede:

PredmetRazred

Slovenščina

Slovenščina kot drugi jezik na narodno

mešanem območju slovenske Istre

Matematika

Likovna vzgoja

Glasbena vzgoja

Športna vzgoja

1., 2., 4., 5.,7. in 8.

Slovenščina kot drugi jezik na narodno

mešanem območju Prekmurja

1. in 2.

Madžarščina

Madžarščina kot drugi jezik

Italijanščina kot drugi jezik na narodno

mešanem območju slovenske Istre

Italijanščina

1., 2., 4., 5.,7. in 8.
Tuji jezik (prvi)4., 5., 7. in 8.
Spoznavanje okolja1. in 2.

Družba

Naravoslovje in tehnika

4. in 5.
Gospodinjstvo5. in 6.

Geografija

Zgodovina

6., 7. in 8.

Naravoslovje

Tehnika in tehnologija

6. in 7.
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika7. in 8.

Fizika

Kemija

Biologija

8. in 9.