Skoči na vsebino

UČNI NAČRTI

Posodobljeni učni načrti obveznih predmetov v osnovni šoli

 • Angleščina (pdf)
 • Biologija (pdf)
 • Družba (pdf)
 • Družba - dvojezična OŠ (pdf)
 • Družba - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
 • Domovinska in državljanska kultura ter etika (pdf)
 • Fizika (pdf)
 • Geografija (pdf)
 • Geografija - dvojezična OŠ (pdf)
 • Geografija - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
 • Glasbena umetnost (pdf)
 • Glasbena umetnost - dvojezična OŠ (pdf)
 • Gospodinjstvo (pdf)
 • Kemija (pdf)
 • Italijanščina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf) (prevod)
 • Italijanščina kot drugi jezik (pdf)
 • Likovna umetnost (pdf)
 • Madžarščina (pdf) (prevod)
 • Madžarščina kot drugi jezik (pdf) (prevod)
 • Matematika (pdf)
 • Naravoslovje in tehnika (pdf)
 • Naravoslovje  (pdf)
 • Nemščina (pdf)
 • Slovenščina (pdf)
 • Slovenscina (pdf) (velja od 1.9.2019)
 • Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična OŠ) (pdf)
 • Slovenščina kot drugi jezik (OŠ z italijanskim učnim jezikom) (pdf
 • Spoznavanje okolja (pdf)
 • Šport (pdf)
 • Tehnika in tehnologija (pdf)
 • Tuji jezik v 2. in 3. razredu (pdf)
 • Zgodovina (pdf)
 • Zgodovina - dvojezična OŠ (pdf)
 • Zgodovina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)

 

Učni načrti izbirnih predmetov v osnovni šoli

 

Učni načrti predmetov v osnovni šoli na narodno mešanih območjih

 • Učni načrti za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

  Obvezni predmeti
  • Italijanščina kot drugi jezik (pdf)
    
 • Učni načrti za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na  narodno mešanem območju Slovenske Istre

  Obvezni predmeti
  • Družba - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
  • Geografija - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
  • Glasbena umetnost (pdf)
  • Italijanščina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf) (prevod)
  • Slovenščina kot drugi jezik (OŠ z italijanskim učnim jezikom) (pdf
  • Zgodovina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
 • Učni načrti za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem  območju Prekmurja

  Obvezni predmeti
  • Družba - dvojezična OŠ (pdf)
  • Geografija - dvojezična OŠ (pdf)
  • Glasbena umetnost - dvojezična OŠ (pdf
  • Madžarščina (pdf) (prevod)
  • Madžarščina kot drugi jezik (pdf) (prevod)
  • Slovenščina kot materni jezik (pdf)
  • Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična OŠ) (pdf)
  • Zgodovina - dvojezična OŠ (pdf)
 • Izbirni predmeti 
  • Etnologija Madžarov (pdf) - A magyarság néprajza (pdf)
  • Gledališče in drama - Színház és dráma (pdf)
  • Literarni klub - Irodalmi klub  (pdf)
  • Madžarska ljudska glasba (pdf) – Magyar népzene (pdf)
  • Madžarski ljudski plesi (pdf) – Magyar néptánc (pdf)
  • Šolsko novinarstvo - Iskolaújság (pdf)

Izvedbena navodila za izvajanje programa dvojezične osnovne šole

 

Izvedbena navodila za izvajanje programa dvojezične osnovne šole (pdf)

 

ARHIV