UČNI NAČRTI

 

V šolskem letu 2013/2014 bomo nadaljevali z uvajanjem posodobljenih učnih načrtov za program osnovne šole.


Posodobljene učne načrte bomo uvajali v naslednje razrede:

Predmet

Razred

Slovenščina

Slovenščina kot drugi jezik na narodno

mešanem območju slovenske Istre

Matematika

Likovna umetnost

Glasbena umetnost

Šport

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

Slovenščina kot drugi jezik na narodno

mešanem območju Prekmurja

1., 2., 3.

Madžarščina

Madžarščina kot drugi jezik

Italijanščina kot drugi jezik na narodno

mešanem območju slovenske Istre

Italijanščina

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

Tuji jezik (prvi)

4., 5., 6., 7., 8., 9

Spoznavanje okolja

1., 2., 3.

Družba

Naravoslovje in tehnika

4., 5.

Gospodinjstvo

5., 6.

Geografija

Zgodovina

6., 7., 8., 9.

Naravoslovje

Tehnika in tehnologija

6., 7.

6., 7., 8.,

Domovinska in državljanska kultura ter etika

7., 8.

Fizika

Kemija

Biologija

8., 9.

  

Posodobljeni učni načrti obveznih predmetov v osnovni šoli

 • Angleščina (pdf)
 • Biologija (pdf)
 • Družba (pdf)
 • Družba - dvojezična OŠ (pdf)
 • Družba - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
 • Domovinska in državljanska kultura ter etika (pdf)
 • Fizika (pdf)
 • Geografija (pdf)
 • Geografija - dvojezična OŠ (pdf)
 • Geografija - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
 • Glasbena umetnost (pdf)
 • Glasbena umetnost - dvojezična OŠ (pdf)
 • Gospodinjstvo (pdf)
 • Kemija (pdf)
 • Italijanščina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf) (prevod)
 • Italijanščina kot drugi jezik (pdf)
 • Likovna umetnost (pdf)
 • Madžarščina (pdf) (prevod)
 • Madžarščina kot drugi jezik (pdf) (prevod)
 • Matematika (pdf)
 • Naravoslovje in tehnika (pdf)
 • Naravoslovje  (pdf)
 • Nemščina (pdf)
 • Slovenščina (pdf)
 • Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična OŠ) (pdf)
 • Slovenščina kot drugi jezik (OŠ z italijanskim učnim jezikom) (pdf
 • Spoznavanje okolja (pdf)
 • Šport (pdf)
 • Tehnika in tehnologija (pdf)
 • Tuji jezik v 2. in 3. razredu (pdf)
 • Zgodovina (pdf)
 • Zgodovina - dvojezična OŠ (pdf)
 • Zgodovina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)


Učni načrti obveznih predmetov v osnovni šoli

 

Učni načrti izbirnih predmetov v osnovni šoli

 

Učni načrti predmetov v osnovni šoli na narodno mešanih območjih

 • Učni načrti za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

  Obvezni predmeti
  • Italijanščina kot drugi jezik (pdf)

 • Učni načrti za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na  narodno mešanem območju Slovenske Istre

  Obvezni predmeti
   
  • Družba (pdf)
  • Geografija (pdf)
  • Glasbena umetnost (pdf)
  • Italijanščina kot materni jezik (pdf)
  • Slovenščina kot drugi jezik (pdf)
  • Zgodovina (pdf)

 • Učni načrti za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem  območju Prekmurja

  Obvezni predmeti
  • Družba (pdf)
  • Geografija (pdf)
  • Glasbena umetnost (pdf)
  • Madžarščina kot materni jezik (pdf)
  • Madžarščina kot drugi jezik (pdf)
  • Slovenščina kot materni jezik (pdf)
  • Slovenščina kot drugi jezik (pdf)
  • Zgodovina (pdf)

 

           Izbirni predmeti

  • Etnologija Madžarov (pdf) - A magyarság néprajza (pdf)
  • Gledališče in drama - Színház és dráma (pdf)
  • Literarni klub - Irodalmi klub  (pdf)
  • Madžarska ljudska glasba (pdf) – Magyar népzene (pdf)
  • Madžarski ljudski plesi (pdf) – Magyar néptánc (pdf)
  • Šolsko novinarstvo - Iskolaújság (pdf)

Izvedbena navodila za izvajanje programa 9-letne dvojezične osnovne šole (pdf)

 

ARHIV