Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UČNI NAČRTI

Posodobljeni učni načrti obveznih predmetov v osnovni šoli

 • Angleščina (pdf)
 • Biologija (pdf)
 • Družba (pdf)
 • Družba - dvojezična OŠ (pdf)
 • Družba - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
 • Domovinska in državljanska kultura ter etika (pdf)
 • Fizika (pdf)
 • Geografija (pdf)
 • Geografija - dvojezična OŠ (pdf)
 • Geografija - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
 • Glasbena umetnost (pdf)
 • Glasbena umetnost - dvojezična OŠ (pdf)
 • Gospodinjstvo (pdf)
 • Kemija (pdf)
 • Italijanščina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf) (prevod)
 • Italijanščina kot drugi jezik (pdf)
 • Likovna umetnost (pdf)
 • Madžarščina (pdf) (prevod)
 • Madžarščina kot drugi jezik (pdf) (prevod)
 • Matematika (pdf)
 • Naravoslovje in tehnika (pdf)
 • Naravoslovje  (pdf)
 • Nemščina (pdf)
 • Slovenščina (pdf)
 • Slovenscina (pdf) (velja od 1.9.2019)
 • Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična OŠ) (pdf)
 • Slovenščina kot drugi jezik (OŠ z italijanskim učnim jezikom) (pdf
 • Spoznavanje okolja (pdf)
 • Šport (pdf)
 • Tehnika in tehnologija (pdf)
 • Tuji jezik v 2. in 3. razredu (pdf)
 • Zgodovina (pdf)
 • Zgodovina - dvojezična OŠ (pdf)
 • Zgodovina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)

 

Učni načrti izbirnih predmetov v osnovni šoli

 

Učni načrti predmetov v osnovni šoli na narodno mešanih območjih

 • Učni načrti za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

  Obvezni predmeti
  • Italijanščina kot drugi jezik (pdf)
    
 • Učni načrti za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na  narodno mešanem območju Slovenske Istre

  Obvezni predmeti
  • Družba - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
  • Geografija - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
  • Glasbena umetnost (pdf)
  • Italijanščina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf) (prevod)
  • Slovenščina kot drugi jezik (OŠ z italijanskim učnim jezikom) (pdf
  • Zgodovina - OŠ z italijanskim učnim jezikom (pdf)
 • Učni načrti za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem  območju Prekmurja

  Obvezni predmeti
  • Družba - dvojezična OŠ (pdf)
  • Geografija - dvojezična OŠ (pdf)
  • Glasbena umetnost - dvojezična OŠ (pdf
  • Madžarščina (pdf) (prevod)
  • Madžarščina kot drugi jezik (pdf) (prevod)
  • Slovenščina kot materni jezik (pdf)
  • Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična OŠ) (pdf)
  • Zgodovina - dvojezična OŠ (pdf)
 • Izbirni predmeti 
  • Etnologija Madžarov (pdf) - A magyarság néprajza (pdf)
  • Gledališče in drama - Színház és dráma (pdf)
  • Literarni klub - Irodalmi klub  (pdf)
  • Madžarska ljudska glasba (pdf) – Magyar népzene (pdf)
  • Madžarski ljudski plesi (pdf) – Magyar néptánc (pdf)
  • Šolsko novinarstvo - Iskolaújság (pdf)

Izvedbena navodila za izvajanje programa dvojezične osnovne šole

 

Izvedbena navodila za izvajanje programa dvojezične osnovne šole (pdf)

 

ARHIV