Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZBIRNI PREDMETI V OSNOVNI ŠOLI

 

Predmetnik osnovne šole: Izbirni predmeti v osnovni šoli

 

Seznam, urejen po sklopih

 

Pojasnilo k razvrstitvi izbirnih predmetov:

 

A - Učni načrti (praviloma tujih jezikov) so pripravljeni kot triletni predmeti. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje.

 

B - Učni načrti so pripravljeni kot triletni (izjemoma dvoletni) predmeti. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem "prve stopnje" izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.

 

C - Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti, ki so vezani na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet izbere tudi v višjem razredu od določenega.

 

Č - Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti. Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

 
 Družboslovno-humanistični predmeti
 
 
 Naravoslovno-tehnični predmeti
 
 
A - Triletni predmeti
 
 • Angleščina (pdf)
 • Francoščina (pdf)
 • Hrvaščina (pdf)
 • Italijanščina (pdf)
 • Kitajščina (pdf)
 • Latinščina (pdf)
 • Madžarščina (pdf), (prevod)
 • Makedonščina (pdf)
 • Nemščina (pdf)
 • Ruščina (pdf)
 • Srbščina (pdf)
 • Španščina (pdf)

 

 

 
 A - Triletni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B - Triletni predmeti, lahko tudi krajši
 
 • Etnologija - Kulturna dediščina in načini življenja (pdf)
 • Filmska vzgoja (pdf) (velja od 1.9.2019)
 • Filozofija za otroke (Kritično mišljenje; Etična raziskovanja; Jaz in drugi)  (pdf)
 • Klekljanje 1, klekljanje 2, klekljanje 3(pdf)
 • Romska kultura (pdf)
 • Slovenski znakovni jezik (pdf) (velja od 1.9.2019)
 • Verstva in etika (pdf)
 • Vezenje (Osnovni vbodi in tehnike vezenja; Slikarski, marjetični in gobelinski vbodi; Angleško vezenje in rišelje vezenje) (pdf)
 
 
B - Triletni predmeti, lahko tudi krajši
 
 • Klaviatura in računalnik (pdf)
 • Logika (pdf)
 • Računalništvo (Urejanje besedil; Računalniška omrežja; Multimedija) (pdf)
 • Šah (Šahovske osnove; Šahovsko kombiniranje; Šahovska strategija) (pdf)

 

 

 
C - Enoletni predmeti, vezani na razred
 
 
C - Enoletni predmeti, vezani na razred
 

7. razred:

 • Likovno snovanje I (pdf)
 • Odkrivajmo preteklost mojega kraja (pdf)

 

 

 

8. razred:

 • Likovno snovanje II (pdf)
 • Odkrivajmo preteklost mojega kraja (pdf)
 • Življenje človeka na Zemlji (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

9. razred:

 • Državljanska kultura (pdf)
 • Informacijsko opismenjevanje (pdf)
 • Likovno snovanje III (pdf)
 • Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (pdf)
 • Retorika (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. razred:
 • Matematična delavnica 7 (pdf)

 

 

 

8. razred:

 • Čebelarstvo (pdf)
 • Čebelarstvo (pdf) (velja od 1.9.2019)
 • Matematična delavnica 8 (pdf)
 • Kemija v okolju (pdf)
 • Poskusi v kemiji (pdf)
 • Robotika v tehniki (pdf)
  • spremembe (pdf)

9. razred:

 • Čebelarstvo (pdf)
 • Čebelarstvo (pdf) (velja od 1.9.2019)
 • Genetika (pdf)
 • Elektronika z robotiko (pdf)
 • Elektrotehnika (pdf)
  • spremembe (pdf)
 • Kemija v okolju (pdf)
 • Kemija v življenju (pdf)
 • Matematična delavnica 9 (pdf)
 • Načini prehranjevanja (pdf)
 • Poskusi v kemiji (pdf)
 • Projekti iz fizike in tehnike (pdf)

 

 

 
Č - Enoletni predmeti

 

 • Ansambelska igra (pdf)
 • Glasbena dela (pdf)
 • Glasbeni projekt (pdf)
 • Gledališki klub (pdf)
 • Kaj nam govorijo umetnine (pdf)
 • Literarni klub (pdf)
 • Ljudski plesi (pdf)
 • Oblika in slog (pdf)
 • Ples (pdf)
 • Starinski in družabni plesi (pdf)
 • Šolsko novinarstvo (pdf)
 • Turistična vzgoja (pdf)
 • Vzgoja za medije: radio (pdf)
 • Vzgoja za medije: televizija (pdf)
 • Vzgoja za medije: tisk (pdf)
 • Življenje, upodobljeno v umetnosti (pdf)
 • Raziskovanje domače okolice (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 
Č - Enoletni predmeti

 

 • Daljnogledi in planeti (pdf)
 • Izbrani šport (pdf)
 • Kmetijska dela (pdf)
 • Kmetijsko gospodarstvo (pdf)
 • Obdelava gradiv: kovine (pdf)
 • Obdelava gradiv: les (pdf)
 • Obdelava gradiv: umetne snovi (pdf)
 • Okoljska vzgoja I (pdf)
 • Okoljska vzgoja II (pdf)
 • Okoljska vzgoja III (pdf)
 • Organizmi v naravi in umetnem okolju (pdf)
 • Projekti iz fizike in ekologije (pdf)
 • Rastline in človek (pdf)
 • Raziskovanje organizmov v domači okolici (pdf)
 • Risanje v geometriji in tehniki (pdf)
 • Sodobna priprava hrane (pdf)
 • Sodobno kmetijstvo (pdf)
 • Sonce, Luna in Zemlja (pdf)
 • Šport za sprostitev (pdf)
 • Šport za zdravje (pdf)
 • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (pdf)
 • Zvezde in vesolje (pdf)