Skoči na vsebino

ARHIV

PREDMETNIKI

 

 

Usposabljanje za vožnjo s kolesom

 

 

 

Predmetniki osnovne šole

 

Predmetniki osnovne šole (v uporabi do 31.8.2014) 

 

OPOMBA:

v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63 z dne 26. 7. 2013) se bo pouk prvega tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole kot tudi pouk drugega tujega jezika v 2.vzgojno-izobraževalnem obdobju začel izvajati od šolskega leta 2014/15 dalje.

 • Predmetnik osnovne šole  (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne otroke (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi  motnjami (pdf)
  • Predmetnik  devetletne osnovne šole za  odrasle (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem  območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole z odrasle z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem  območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem  območju Prekmurja (pdf)
 • Predmetnik  osnovne šole za uvajanje drugega tujega jezika v času poskusa (pdf)
 • Predmetnik za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre za uvajanje drugega tujega jezika  v času poskusa (pdf)
 • Prilagojen predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre za uvajanje drugega tujega jezika  v času poskusa (pdf

 

Prilagojeni predmetnik v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom          

 • Prilagojeni predmetnik v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (pdf)
 • Prilagojeni predmetnik prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo (pdf)

Predmetnik v posebnem programu vzgoje in izobraževanja       

 • Predmetnik v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (pdf)

   

  ****************************************************************************************************************************************

 • Predmetnik osnovne šole  (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne otroke (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi  motnjami (pdf)
  • Predmetnik  devetletne osnovne šole za  odrasle (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem  območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole z odrasle z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem  območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem  območju Prekmurja (pdf
 • Predmetnik  osnovne šole za uvajanje drugega tujega jezika v času poskusa (xls)
 • Predmetnik za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre za uvajanje drugega tujega jezika  v času poskusa (xls)
 • Prilagojen predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre za uvajanje drugega tujega jezika  v času poskusa (xls)
 • Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009). Novak, M. (et. al.). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Dostopno na naslovu:

          http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Smernice_izobr_otrok_tujcev_v_vrtcih_in_šolah.pdf  (22. 3. 2011). 

 

Vzgojni program domov za učence (pdf)