Skoči na vsebino

ABECEDNI SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV V OSNOVNI ŠOLI

Predmetnik osnovne šole: Abecedni seznam izbirnih predmetov v osnovni šoli

 

Seznam, urejen po abecedi

 •   Angleščina (pdf)
 •   Ansambelska igra (pdf)
 •   Astronomija (Sonce, Luna, Zemlja; Daljnogledi in planeti; Zvezde in vesolje) (pdf)
 •   Čebelarstvo (pdf)
 •   Čebelarstvo (pdf) (velja od 1.9.2019)
 •   Državljanska kultura (pdf)
 •   Elektronika z robotiko (pdf)
 •   Elektrotehnika (pdf)
  • spremembe (pdf)
 •   Etnologija - Kulturna dediščina in načini življenja (pdf)
 •   Filmska vzgoja (pdf) (velja od 1.9.2019)
 •   Filozofija za otroke (Kritično mišljenje; Etična raziskovanja; Jaz in drugi) (pdf)
 •   Francoščina (pdf)
 •   Genetika (pdf) (doc)
 •   Geografija (pdf)
 •   Glasbena dela (pdf)
 •   Glasbeni projekt (pdf)
 •   Gledališče in drama (pdf)
 •   Gledališki klub (pdf)
 •   Hrvaščina (pdf)
 •   Informacijsko opismenjevanje (pdf)
 •   Italijanščina (pdf)
 •   Izbrani šport (pdf)
 •   Kaj nam govorijo umetnine (pdf)
 •   Kemija v okolju (pdf)
 •   Kemija v življenju (pdf)
 •   Kitajščina (pdf)
 •   Klaviatura in računalnik (pdf)
 •   Klekljanje 1, klekljanje 2, klekljanje 3 (pdf
 •   Latinščina (pdf)
 •   Likovno snovanje I (pdf)
 •   Likovno snovanje II (pdf)
 •   Likovno snovanje III (pdf)
 •   Literarni klub (pdf)
 •   Ljudski plesi (pdf)
 •   Logika (pdf)
 •   Madžarščina (pdf), (prevod)
 •   Makedonščina (pdf)
 •   Matematična delavnica 7 (pdf)
 •   Matematična delavnica 8 (pdf)
 •   Matematična delavnica 9 (pdf)
 •   Nemščina (pdf)
 •   Obdelava gradiv: kovine (pdf)
 •   Obdelava gradiv: les (pdf)
 •   Obdelava gradiv: umetne snovi (pdf)
 •   Oblika in slog (pdf)
 •   Odkrivajmo preteklost mojega kraja (pdf)
 •   Okoljska vzgoja I (pdf)
 •   Okoljska vzgoja II (pdf)
 •   Okoljska vzgoja III (pdf)
 •   Ples (pdf)
 •   Poskusi v kemiji (pdf)
 •   Projekti iz fizike in ekologije (pdf)
 •   Projekti iz fizike in tehnike (pdf)
 •   Računalništvo (Urejanje besedil; Računalniška omrežja; Multimedija) (pdf)
 •   Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (pdf)
 •   Raziskovanje organizmov v domači okolici (Organizmi v naravi in umetnem okolju, Rastline in človek, Dedovanje) (pdf)
 •   Retorika (pdf)
 •   Risanje v geometriji in tehniki (pdf
 •   Robotika v tehniki (pdf), spremembe (pdf)
 •   Romska kultura (pdf)
 •   Ruščina (pdf)
 •   Slovenski znakovni jezik (pdf) (velja od 1.9.2019)
 •   Sodobna priprava hrane (Načini prehranjevanja) (pdf)
 •   Sodobno kmetijstvo (Kmetijska dela, Kmetijsko gospodarstvo) (pdf)
 •   Srbščina (pdf)
 •   Starinski in družabni plesi (pdf)
 •   Šah (Šahovske osnove; Šahovsko kombiniranje; Šahovska strategija) (pdf)   
 •   Šolsko novinarstvo (pdf)
 •   Španščina (pdf)
 •   Šport za sprostitev (pdf)
 •   Šport za zdravje (pdf)
 •   Turistična vzgoja (pdf)
 •   Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (pdf)
 •   Verstva in etika (pdf)
 •   Vezenje (Osnovni vbodi in tehnike vezenja; Slikarski, marjetični in gobelinski vbodi; Angleško vezenje in rišelje vezenje) (pdf)
 •   Vzgoja za medije: radio (pdf)
 •   Vzgoja za medije: televizija (pdf)
 •   Vzgoja za medije: tisk (pdf)
 •   Življenje človeka na Zemlji (pdf)
 •   Življenje, upodobljeno v umetnosti (pdf)