Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ABECEDNI SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV V OSNOVNI ŠOLI

Predmetnik osnovne šole: Abecedni seznam izbirnih predmetov v osnovni šoli

 

Seznam, urejen po abecedi

 •   Angleščina (pdf)
 •   Ansambelska igra (pdf)
 •   Astronomija (Sonce, Luna, Zemlja; Daljnogledi in planeti; Zvezde in vesolje) (pdf)
 •   Čebelarstvo (pdf)
 •   Čebelarstvo (pdf) (velja od 1.9.2019)
 •   Državljanska kultura (pdf)
 •   Elektronika z robotiko (pdf)
 •   Elektrotehnika (pdf)
  • spremembe (pdf)
 •   Etnologija - Kulturna dediščina in načini življenja (pdf)
 •   Filmska vzgoja (pdf) (velja od 1.9.2019)
 •   Filozofija za otroke (Kritično mišljenje; Etična raziskovanja; Jaz in drugi) (pdf)
 •   Francoščina (pdf)
 •   Genetika (pdf) (doc)
 •   Geografija (pdf)
 •   Glasbena dela (pdf)
 •   Glasbeni projekt (pdf)
 •   Gledališče in drama (pdf)
 •   Gledališki klub (pdf)
 •   Hrvaščina (pdf)
 •   Informacijsko opismenjevanje (pdf)
 •   Italijanščina (pdf)
 •   Izbrani šport (pdf)
 •   Kaj nam govorijo umetnine (pdf)
 •   Kemija v okolju (pdf)
 •   Kemija v življenju (pdf)
 •   Kitajščina (pdf)
 •   Klaviatura in računalnik (pdf)
 •   Klekljanje 1, klekljanje 2, klekljanje 3 (pdf
 •   Latinščina (pdf)
 •   Likovno snovanje I (pdf)
 •   Likovno snovanje II (pdf)
 •   Likovno snovanje III (pdf)
 •   Literarni klub (pdf)
 •   Ljudski plesi (pdf)
 •   Logika (pdf)
 •   Madžarščina (pdf), (prevod)
 •   Makedonščina (pdf)
 •   Matematična delavnica 7 (pdf)
 •   Matematična delavnica 8 (pdf)
 •   Matematična delavnica 9 (pdf)
 •   Nemščina (pdf)
 •   Obdelava gradiv: kovine (pdf)
 •   Obdelava gradiv: les (pdf)
 •   Obdelava gradiv: umetne snovi (pdf)
 •   Oblika in slog (pdf)
 •   Odkrivajmo preteklost mojega kraja (pdf)
 •   Okoljska vzgoja I (pdf)
 •   Okoljska vzgoja II (pdf)
 •   Okoljska vzgoja III (pdf)
 •   Ples (pdf)
 •   Poskusi v kemiji (pdf)
 •   Projekti iz fizike in ekologije (pdf)
 •   Projekti iz fizike in tehnike (pdf)
 •   Računalništvo (Urejanje besedil; Računalniška omrežja; Multimedija) (pdf)
 •   Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (pdf)
 •   Raziskovanje organizmov v domači okolici (Organizmi v naravi in umetnem okolju, Rastline in človek, Dedovanje) (pdf)
 •   Retorika (pdf)
 •   Risanje v geometriji in tehniki (pdf
 •   Robotika v tehniki (pdf), spremembe (pdf)
 •   Romska kultura (pdf)
 •   Ruščina (pdf)
 •   Slovenski znakovni jezik (pdf) (velja od 1.9.2019)
 •   Sodobna priprava hrane (Načini prehranjevanja) (pdf)
 •   Sodobno kmetijstvo (Kmetijska dela, Kmetijsko gospodarstvo) (pdf)
 •   Srbščina (pdf)
 •   Starinski in družabni plesi (pdf)
 •   Šah (Šahovske osnove; Šahovsko kombiniranje; Šahovska strategija) (pdf)   
 •   Šolsko novinarstvo (pdf)
 •   Španščina (pdf)
 •   Šport za sprostitev (pdf)
 •   Šport za zdravje (pdf)
 •   Turistična vzgoja (pdf)
 •   Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (pdf)
 •   Verstva in etika (pdf)
 •   Vezenje (Osnovni vbodi in tehnike vezenja; Slikarski, marjetični in gobelinski vbodi; Angleško vezenje in rišelje vezenje) (pdf)
 •   Vzgoja za medije: radio (pdf)
 •   Vzgoja za medije: televizija (pdf)
 •   Vzgoja za medije: tisk (pdf)
 •   Življenje človeka na Zemlji (pdf)
 •   Življenje, upodobljeno v umetnosti (pdf)