Skoči na vsebino

ARHIV

 

ZASEBNE OSNOVNE ŠOLE

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 104. seji dne 5. 7. 2007 sprejel sklep, s katerim  ugotavlja enakovreden  izobrazbeni standard in s tem javno veljavnost Programa devetletne katoliške osnovne šole v Zavodu sv. Stanislava, Ljubljana (pdf).

 

 • Osemletna OŠ
 • Učni načrti osemletne OŠ
 • Analiza šole v naravi v letu 2005 (doc
 • Vključevanje šol v postopno uvajanje programa
 • Dinamika uvajanja devetletne OŠ
 • Posveti na temo devetletne osnovne šole
 • Delovno gradivo o vsebinskih in organizacijskih vprašanjih devetletne osnovne šole (pdf)
 • Prehodi delavcev iz vrtca v osnovno šolo ob uvedbi programa devetletne osnovne šole (doc) (pdf)
 • Sporazum o začasnem prevzemu delavca na delo iz vrtca v šolo (doc) (pdf)

 

Vključevanje šol v postopno uvajanje programa

 

V prehodnem obdobju Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi Odredbe o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole z vsakoletnim javnim razpisom izbere šole za uvajanje programa.

 

Za šolsko leto:

 

Seznam šol, ki so v šol. letu 1999/2000 pričele s poskusnim uvajanjem programa devetletne osnovne šole:

 

 

Šola

 Način vstopa
Dvojezična OŠ Genterovci 1. r.
OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica 1. r.
OŠ Belokranjskega odreda Semič 1. r.
OŠ Bistrica ob Sotli 1. r.
OŠ Cirila Kosmača Piran 1. r.
OŠ Dobrova 1. r.
OŠ Dravlje 1. r.
OŠ Druga Osnovna šola Celje 1. in 7.r.
OŠ Gabrovka 1. in 7.r.
OŠ Globoko 1. in 7.r.
OŠ Gornja Radgona 1. r.
OŠ Gradec Litija 7. raz
OŠ Hajdina Ptuj 1. in 7.r.
OŠ II. Murska Sobota 1. in 7.r.
OŠ Janka Glazerja Ruše 1. r.
OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana 1. r.
OŠ Kamnica 1. r.
OŠ Kanal ob Soči 1. r.
OŠ Krmelj 1. in 7.r.
OŠ Lucija 1. r.
OŠ Maksa Durjave Maribor 1. in 7.r.
OŠ Matije Čopa Kranj 1. in 7.r.
OŠ Metlika 7. raz
OŠ Naklo 1. in 7.r.
OŠ Piero Paolo Vergerio st. Koper 1. r.
OŠ Polzela 1. in 7.r.
OŠ Prežihovega Voranca Maribor 1. r.
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 1. r.
OŠ Rada Robiča Limbuš 1. in 7.r.
OŠ Rogatec 1. in 7.r.
OŠ Savsko naselje Ljubljana 1. in 7.r.
OŠ Sladki Vrh 1. in 7.r.
OŠ Srečka Kosovela Sežana 1. r.
OŠ Šempeter v Savinjski dolini 1. r.
OŠ Tabor II. 1. in 7.r.
OŠ Toneta Čufarja Ljubljana 1. r.
OŠ Turnišče 7. raz
OŠ Vojke Šmuc Izola 1. r.
OŠ Vuzenica 1. r.
OŠ Zreče 1. r.
OŠ Železniki 1. r.
Prva OŠ Slovenj Gradec 1. r.

 

 

Seznam šol, ki so v šol. letu 2000/2001 pričele s postopnim uvajanjem programa devetletne osnovne šole:

 

 

Šola

 Način vstopa
II. OŠ Slovenj Gradec 1.r.
OŠ Anice Černej Makole 1.r.
OŠ Artiče 1.r.
OŠ Bičevje 1.r.
OŠ Borisa Kidriča Kidričevo 1. in 7.r.
OŠ Borisa Kidriča Maribor 1.r.
OŠ Boštanj 1.r.
OŠ Branik 1.r.
OŠ Cerkvenjak 1.r.
OŠ Cirkulane 1.r.
OŠ Črešnjevec 1. in 7.r.
OŠ Dante Alighieri Izola 1.r.
OŠ Dobje pri Planini 1.r.
OŠ Dolenjske toplice 1.r.
OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača 1.r.
OŠ Dragomirja Benčiča B. Hrpelje 1.r.
OŠ Fram 1.r.
OŠ Franceta Bevka Tolmin 1.r.
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 7.r.
OŠ Franja Malgaja Šentjur pri Celju 1.r.
OŠ Gradec 1.r.
OŠ Hruševec Šentjur 1.r.
OŠ III. Murska Sobota 1.r.
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 1.r.
OŠ Ivana Cankarja Maribor 7.r.
OŠ Ivanjkovci 1.r.
OŠ Jakobski dol 1.r.
OŠ Kapela 1.r.
OŠ Karla Destovnika K. Ljubljana 1.r.
OŠ Križevci 1.r.
OŠ Litija 1.r.
OŠ Ljubečna 1.r.
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče 1.r.
OŠ Mala Nedelja 1.r.
OŠ Marjana Nemca Radeče 1.r.
OŠ Markovci 1.r.
OŠ Orehek 1. in 7.r.
OŠ Otlica 1.r.
OŠ Pivka 1.r.
OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 1.r.
OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Kor. 1.r.
OŠ Puconci 1.r.
OŠ Radenci 1.r.
OŠ Ribnica na Pohorju 1. in 7.r.
OŠ Rodica Domžale 7.r.
OŠ Rudolfa Maistra Šentilj 1.r.
OŠ Spodnja Idrija 1.r.
OŠ Stična - PŠVišnja Gora 1.r.
OŠ Šalovci 1.r.
OŠ Tabor I. Maribor 1.r.
OŠ Tišina 1.r.
OŠ Toneta Čufarja Maribor 1.r.
OŠ Turnišče 1.r.
OŠ Vinica 1. in 7.r.
OŠ Vitanje 1.r.
OŠ Vodmat 1.r.
OŠ Vransko 1.r.

 

 

Seznam šol, ki so v šol. letu 2001/2002 pričele s postopnim uvajanjem programa devetletne osnovne šole:

 

 

Šola

 Način vstopa
Dvojezična OŠ Dobrovnik 1. r.
I. OŠ Rogaška Slatina 1. r.
II. OŠ Rogaška Slatina 1. r.
OŠ Adama Bohoriča Brestanica 1. r.
OŠ Antona Ukmarja Koper 1. r.
OŠ Bojana Ilicha Maribor 1. r.
OŠ Borcev za severno mejo Maribor 1. r.
OŠ bratov Polančičev Maribor 1. r.
OŠ Brezno - Podvelka 1. r.
OŠ Brusnice 1. r.
OŠ Center Novo mesto 7. r.
OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 1. r.
OŠ Črna na Koroškem 1. r.
OŠ Destrnik 1. in 7. r.
OŠ Dobrepolje 1. r.
OŠ Dobrovo 1. r.
OŠ Domžale 1. r.
OŠ dr.Ivan Prijatelj Sodražica 1. r.
OŠ Draga Kobala Maribor 1. r.
OŠ Dušana Muniha Most na Soči 1. r.
OŠ Frana Roša Celje 1. r.
OŠ Franca Rozmana-Staneta Maribor 1. r.
OŠ Gornji Petrovci 1. r.
OŠ Ivana Cankarja Maribor 1. r.
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 1. r.
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 1. r.
OŠ Jakoba Aljaža Kranj 1. r.
OŠ Jurija Vege Moravče 1. r.
OŠ Kobilje 1. r.
OŠ Korena 1. r.
OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem 1. r.
OŠ Kozje 1. r.
OŠ Ledina 1. r.
OŠ Lesično 1. r.
OŠ Leskovec pri Krškem 1. in 7. r.
OŠ Loče 1. r.
OŠ Martina Konšaka Maribor 1. in 7. r.
OŠ Mladika Ptuj 1. in 7. r.
OŠ Mokronog 1. r.
OŠ Negova 1. r.
OŠ Nove Fužine 1. r.
OŠ Nove Jarše 1. r.
OŠ Ob Dravinji 1. r.
OŠ Pesnica 1. r.
OŠ Pod goro Slovenske Konjice 1. r.
OŠ Podgora - Kuteževo 1. r.
OŠ Poljane Ljubljana 1. r.
OŠ Poljčane 1. r.
OŠ Prebold 1. r.
OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 1. r.
OŠ Rače 1. r.
OŠ Selnica ob Dravi 1. r.
OŠ Slave Klavora Maribor 1. r.
OŠ Starše 1. r.
OŠ Šalek 1. r.
OŠ Šempas 1. r.
OŠ Šempeter v Savinjski dolini 7. r.
OŠ Šentjanž pri Dravogradu 1. r.
OŠ Šmarje pri Kopru 1. r.
OŠ Tončke Čeč Trbovlje 1. r.
OŠ Tone Šraj-Aljoša Nova vas - Bloke 1. r.
OŠ Trbovlje 1. r.
OŠ Valentina Vodnika Ljubljana 1. r.
OŠ Vavta vas 1. r.
OŠ Velika Dolina 1. r.
OŠ Vincenzo de Castro Piran 1. r.

 

 

Seznam šol, ki so prejele dovoljenja za vključitev v postopno uvajanje programa devetletne osnovne šole v šolskem letu 2002/2003:

 

 

Šola

 Način vstopa
Dvojezična OŠ I. Lendava 1. r.
I. osnovna šola Celje 1. r.
III. osnovna šola Celje 1. r.
OŠ Angela Besednjaka Maribor 1. r.
OŠ Antona Aškerca Velenje 1. r.
OŠ Antona Globočnika Postojna 1. r.
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava 1. r.
OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen 1. r.
OŠ Apače 1. in 7. r.
OŠ Beltinci 1. in 7. r.
OŠ Blaža Arniča Luče 1. r.
OŠ Bogojina 1. r.
OŠ Bršljin Novo mesto 1. in 7. r.
OŠ Center Novo mesto 1. r.
OŠ Deskle 1. r.
OŠ Dobova 1. r.
OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana 1. r.
OŠ dr.Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 1. r.
OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica 1. r.
OŠ Dušana Flisa Hoče 1. r.
OŠ Dutovlje 1. r.
OŠ Franca Rozmana-Staneta Ljubljana 1. r.
OŠ Franceta Prešerna Maribor 1. r.
OŠ Franja Goloba Prevalje 1. r.
OŠ Gorica Velenje 1. r.
OŠ Gorje 1. r.
OŠ Grm Novo mesto 1. r.
OŠ Gustava Šiliha Laporje 1. in 7. r.
OŠ Gustava Šiliha Velenje 1. r.
OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana 1. r.
OŠ Idrija 1. r.
OŠ Istrskega odreda Gračišče 1. r.
OŠ Ivana Groharja Podlubnik 1. r.
OŠ Janka Padežnika Maribor 1. in 7. r.
OŠ Jarenina 1. r.
OŠ Jožeta Krajca Rakek 1. r.
OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana 7. r.
OŠ Jurija Dalmatina Krško 1. r.
OŠ Kolezija 1. r.
OŠ Koseze 1. r.
OŠ Košana 1. r.
OŠ Kungota 1. r.
OŠ Lenart 1. r.
OŠ Livada Velenje 1. r.
OŠ Loka Črnomelj 1. r.
OŠ Lovrenc na Pohorju 1. in 7. r.
OŠ Malečnik 1. r.
OŠ Martina Krpana Ljubljana 1. r.
OŠ Metlika 1. r.
OŠ Mežica 1. r.
OŠ Mihe Pintarja-Toleda Velenje 1. r.
OŠ Milan Majcen Šentjanž 1. in 7. r.
OŠ Mirana Jarca Ljubljana 1. r.
OŠ Nazarje 1. r.
OŠ Notranjski odred Cerknica 1. r.
OŠ Otočec 1. r.
OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 1. r.
OŠ Podčetrtek 1. r.
OŠ Podzemelj 1. r.
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica 1. r.
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 1. r.
OŠ Preserje pri Radomljah 1. r.
OŠ prof.dr.Josipa Plemlja Bled 1. r.
OŠ Rečica ob Savinji 1. in 7. r.
OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana 1. r.
OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje 1. r.
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad 1. r.
OŠ Selnica ob Dravi 7. r.
OŠ Simona Kosa Podbrdo 1. r.
OŠ Slave Klavora Maribor 7. r.
OŠ Slivnica pri Celju 1. r.
OŠ Spodnja Idrija 7. r.
OŠ Spodnja Šiška 1. r.
OŠ Stara cerkev 1. r.
OŠ Stogovci 1. r.
OŠ Sveta Ana 1. r.
OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici 1. r.
OŠ Šentvid 1. r.
OŠ Škofja Loka - mesto 7. r.
OŠ Šmarje pri Jelšah 1. r.
OŠ Šmartno na Pohorju 1. in 7. r.
OŠ Šmartno v Tuhinju 1. r.
OŠ Šmihel 1. r.
OŠ Štore 1. r.
OŠ Tomaž pri Ormožu 1. in 7. r.
OŠ Toneta Čufarja Jesenice 1. r.
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje 1. r.
OŠ Toneta Tomšiča Knežak 1. r.
OŠ Tržišče 1. r.
OŠ Veliki Gaber 1. r.
OŠ Venclja Perka Domžale 1. r.
OŠ Vič 1. r.
OŠ Videm pri Ptuju 1. r.
OŠ Vižmarje - Brod 1. r.
OŠ Žetale 1. in 7. r.
OŠ Žiri 1. r.
OŠ Žirovnica 1. r.

 

 

 

  4.krog
1. razred 
81
7. razred 
5
1. in 7. razred 
11
Skupaj 
97

 

Dinamika uvajanja devetletne OŠ

Postopno uvajanje programa devetletne osnovne šole za vse učence

 

 

99/20002000/012001/022002/03
1. krog
1.r.
 
 
 
 
 
7.r.
 
 
 
2. krog1. krog
1.r.1.r.
 2.r.
  
  
  
  
7.r.7.r.
 8.r.
  
 
3. krog2. krog1. krog
1.r.1.r.1.r.
 2.r.2.r.
  3.r.
   
   
   
7.r.7.r.7.r.
 8.r.8.r.
  9.r.
 
4. krog3. krog2. krog1. krog
1.r.1.r.1.r.1.r.
 2.r.2.r.2.r.
  3.r.3.r.
   4.r.
    
    
7.r.7.r.7.r.7.r.
 8.r.8.r.8.r.
  9.r.9.r.
 
 postopno uvajanje devetletne OŠ

* prvikrat preverjanje znanja ob koncu 3. triletja

 

 

 

 

Posveti na temo devetletne osnovne šole

 • O vrtcih in devetletki z učitelji in starši; april in maj 2004 (doc)
 • Izobraževanje za predsednike in tajnike ŠK; december 2003 (ppt)
 • Povzetki z regijskih posvetov z ravnateljicami in ravnatelji osnovnih šol, vrtcev, zavodov, osnovnih šol s prilagojenim programom ter župani in predstavniki lokalnih skupnosti; marec in april 2003 (pdf)

 

Kranj, Orehek, 12.12.2002, Posvet ravnateljic in ravnateljev za 1. in 2. krog šol:

 • Preverjanje in ocenjevanje znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli (ppt

 

Polzela 17. maja 2002 - posvet ravnateljic in ravnateljev prvega kroga devetletke:

 • Oblikovanje zaključne ocene v 9. razredu (ppt)
 • Ugovorni postopki v 9-letni osnovni šoli (ppt)

 

Bled 17. aprila 2001 na prosojnicah:

 • Uvod - Prehod v program devetletne osnovne šole (ppt)
 • Vloga Zavoda RS za šolstvo (ppt)
 • Priprave na devetletno osnovno šolo - Simulacija programa in kadrovsko načrtovanje (ppt)
 • Tečemo že drugi krog (ppt)
 • Izkušnje iz prakse - Simulacija programa in kadrovsko načrtovanje (ppt)
 • Delo šolskega strokovnega aktiva (ppt)
 • Zaključek - Načrtovanje in pripravljanje kadra (ppt)

Portorož 12., 13. in 14. novembra 2001 na prosojnicah:

 • Vzgojno-izobraževalna integracija (pdf)
 • ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij v devetletni osnovni šoli
  • pravne podlage (doc)
  • Preverjanje in ocenjevanje znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu VI obdobij v devetletni OŠ (doc)
  • Navodila za preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu prvega obdobja 9-letne osnovne šole (doc)
  • Struktura ocene v nacionalnih preizkusih znanja (9. razred, delež pisne in ustne ali praktične ocene) (doc)