Skoči na vsebino

DOKUMENTACIJA

 

Soglasje o zbiranju osebnih podatkov (Obrazec je usklajen z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov - GDPR) (doc

 

Oznake predmetov po predmetniku za vpis v dnevnik (pdf)

 

Obvestilo o vzgojnem opominu (slo, mad, ita)

 

Prijava na šolsko prehrano (slovenski obrazec, slovensko-italijanski obrazec, slovensko-madžarski obrazec)

 

Vpisni list za otroke, ki se vpisujejo v prvi razred OŠ (doc)

 

ARHIV