Skoči na vsebino

DOKUMENTACIJA

 

Oznake predmetov po predmetniku za vpis v dnevnik (pdf)

 

Obvestilo o vzgojnem opominu (slo, mad, ita)

 

Prijava na šolsko prehrano (slovenski obrazec, slovensko-italijanski obrazec, slovensko-madžarski obrazec)

  • Soglasje o zbiranju osebnih podatkov (doc)
  • Vpisni list za otroke, ki se vpisujejo v prvi razred OŠ (doc)
  • Športnovzgojni karton (slo, mad, ita)

ARHIV