Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

 

Postopki usmerjanja uvedeni po 1. 9. 2013 se uporabljajo skladno z naslednjo zakonodajo:

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ZUOPP-1 (uporablja od 1.9.2013)

 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami

 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013)

 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013)

 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primankljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami

 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primankljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami 

 

 

Postopki usmerjanja, ki so bili uvedeni do 30. 8. 2013, se zaključijo v skladu s predpisi, ki so veljali do začetka uporabe ZUOPP -1.