Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USMERJANJE OTROK S PP

 

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

 

Komisije prve in druge stopnje z upoštevanjem pravila strok pripravita strokovno mnenje, s katerim predlagata usmeritev otrok s posebnimi potrebami v ustrezen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, in v skladu s predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega, strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja in z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

 

O usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odloča na prvi stopnji Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku. Za informacije  o postopku usmerjanja se obrnite na Zavod RS za šolstvo - kontakti.

 

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami druge stopnje deluje pri ministrstvu, pristojnem za izobraževanje. Delo komisije druge stopnje vodi in organizira predsednik komisije druge stopnje. Za informacije o postopku usmerjanja na drugi stopnji se obrnite na dr. Manico Jakič Brezočnik.