Skoči na vsebino

PROGRAMI

 

Programi, navodila in smernice za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

 

OSNOVNO ŠOLSTVO

 

1.  Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003)

 

2.  Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne (Uradni list

     RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

 

     Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen

     s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014. 

 

     Predmetnik se uporablja od 1. septembra 2014, skladno z dinamiko, ki je opredeljena v Zakonu o spremembah

     in dopolnitvah ZOŠ (Ur. list RS, št. 63/13).

    

3.  Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane, (Uradni list

     RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

 

     Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen

     s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014.

 

     Predmetnik se uporablja od 1. septembra 2014, skladno z dinamiko, ki je opredeljena v Zakonu o spremembah

     in dopolnitvah ZOŠ (Ur. list RS, št. 63/13).

 

4.  Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne (Uradni list

     RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

 

     Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen

     s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014.

 

     Predmetnik se uporablja od 1. septembra 2014, skladno z dinamiko, ki je opredeljena v Zakonu o spremembah

     in dopolnitvah ZOŠ (Ur. list RS, št. 63/13).

   

5.  Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za govorno - jezikovne motnje

     (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

 

     Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen

     s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014.

 

     Predmetnik se uporablja od 1. septembra 2014, skladno z dinamiko, ki je opredeljena v Zakonu o spremembah

     in dopolnitvah ZOŠ (Ur. list, RS št. 63/13).

 

6.  Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi

     motnjami (Uradni list RS, št. 52/14)

  

7.  Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Uradni list RS, št. 100/03

     in 17/13)

 

      Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012. 

  

8.  Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo

     (Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13)

      Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012.

 

9.   Posebni program vzgoje in izobraževanja (od 1.9.2014), (Uradni list RS, št. 15/14)

 

9.a Posebni program vzgoje in izobraževanja (do 31.8.2014), (Uradni list RS, št. 102/05)

 

 

SREDNJE ŠOLSTVO

 

DRUGI PROGRAMI 

  • Vzgojni program Produkcijske šole (Uradni list RS, št. 33/99)