Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMI

 

Programi, navodila in smernice za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

 

OSNOVNO ŠOLSTVO

 

1.  Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003)

 

2.  Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne (Uradni list

     RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

 

     Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen

     s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014. 

 

     Predmetnik se uporablja od 1. septembra 2014, skladno z dinamiko, ki je opredeljena v Zakonu o spremembah

     in dopolnitvah ZOŠ (Ur. list RS, št. 63/13).

    

3.  Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane, (Uradni list

     RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

 

     Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen

     s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014.

 

     Predmetnik se uporablja od 1. septembra 2014, skladno z dinamiko, ki je opredeljena v Zakonu o spremembah

     in dopolnitvah ZOŠ (Ur. list RS, št. 63/13).

 

4.  Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne (Uradni list

     RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

 

     Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen

     s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014.

 

     Predmetnik se uporablja od 1. septembra 2014, skladno z dinamiko, ki je opredeljena v Zakonu o spremembah

     in dopolnitvah ZOŠ (Ur. list RS, št. 63/13).

   

5.  Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za govorno - jezikovne motnje

     (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

 

     Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen

     s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014.

 

     Predmetnik se uporablja od 1. septembra 2014, skladno z dinamiko, ki je opredeljena v Zakonu o spremembah

     in dopolnitvah ZOŠ (Ur. list, RS št. 63/13).

 

6.  Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi

     motnjami (Uradni list RS, št. 52/14)

  

7.  Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Uradni list RS, št. 100/03

     in 17/13)

 

      Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012. 

  

8.  Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo

     (Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13)

      Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012.

 

9.   Posebni program vzgoje in izobraževanja (od 1.9.2014), (Uradni list RS, št. 15/14)

 

9.a Posebni program vzgoje in izobraževanja (do 31.8.2014), (Uradni list RS, št. 102/05)

 

 

SREDNJE ŠOLSTVO

 

DRUGI PROGRAMI 

  • Vzgojni program Produkcijske šole (Uradni list RS, št. 33/99)