Skoči na vsebino

GRADIVA

 

 

1. Izhodišča za sistemsko ureditev celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami

  • *Izhodišča za sistemsko ureditev in pripravo projektov v vzgojnih zavodih (pdf)
  • *Izhodišča za sistemsko ureditev mreže strokovnih centrov (pdf)
  • *Izhodišča za sistemsko ureditev zgodnje obravnave (pdf)

*gradiva niso lektorirana

 

2. Druga gradiva 

  • Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (Ljubljana, 2010) (doc)
  • Strokovne podlage za pripravo prilagojenih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki zagotavljajo enakovreden izobrazbeni standard (pdf)

3. Predstavitev izbranih strokovnih centrov v okviru javnega razpisa:

 

Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami 

Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih 

4. Mreža vzgojnih zavodov za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

  • Mreža vzgojnih zavodov (pdf)