Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI IN INKLUZIVNO IZOBRAŽEVANJE

 

Kdo je

 

Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje (Agencija) je neodvisna organizacija, ki deluje kot platforma za sodelovanje med njenimi 28 državami članicami na področju izobraževanja oseb s  posebnimi potrebami in inkluzivnega izobraževanja. Njihov cilj je izboljšati izobraževalno politiko in prakso za učence s posebnimi potrebami.
Od  držav članic so prejeli pooblastila in pristojnosti za omogočanje sodelovanja  v zvezi s prednostnimi nalogami držav, ki so v skladu s prednostnimi nalogami Evropskega sveta, kot je to opredeljeno v strategiji Izobraževanje in usposabljanje 2020 in so hkrati v skladu z mednarodnimi sporazumi, kot sta Konvencija ZN o pravicah  invalidov (2006) in Konvencija o otrokovih pravicah (1989).

 
Agencija je bila ustanovljena leta 1996 in jo finančno podpirajo ministrstva za izobraževanje v državah članicah, podpirajo pa jo tudi  evropske institucije (Komisija in Parlament). Od 1. januarja 2008 ima status članice v tej agenciji tudi Slovenija.
 
Evropsko agencijo za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje lahko razumemo kot evropski center znanja, ki nam ponuja možnost za strokovno izobraževanje, razvoj različnih novih pristopov in metod izobraževanja in  kot prostor za izmenjavo izkušenj.
 
Članice agencije so vse države članice  EU in tudi druge države, kar omogoča  statut agencije.

 

Članice so naslednje države: Avstrija, Belgija (Flamsko in Francosko govoreča skupnost), Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija (Anglija, Severna Irska, Škotska in Wales).


 
Na kaj se osredotočajo


Osredotočajo se na inkluzivno izobraževanje v najširšem pomenu - ki se ukvarja s različnostmi in raznolikostmi učencev v vseh izobraževalnih okoljih in sicer  z vidika kakovosti. Agencija se pri svojem delu  v glavnem ukvarja s tem, kako je moč izboljšati dosežke vseh učencev na vseh ravneh inkluzivnega vseživljenjskega učenja  in sicer na smiseln način, ki izbojša njihove življenjske priložnosti in možnosti za aktivno sodelovanje v družbi.


Glavni koraki pri raziskovanju kritičnih dejavnikov uspešnosti znotraj sistemov inkluzivnega izobraževanja vključujejo:

 • ugotavljanje napredka,
 • prepoznavanje ovir pri napredku,
 • aktivno spremljanje in pregled razvoja politik v državah z namenom podpiranja razvoja trajnostnih in učinkovitih inkluzivnih izobraževalnih programov.


Kaj delajo

 • Zbiranje, analiza in zagotavljanje priporočil in smernic za politike in prakso državam članicam ter izmenjava informacij o prioritetnih temah s pomočjo projektnega dela

Vsi tematski projekti se osredotočajo na vprašanja, ki so skupnega pomena za oblikovalce politik za posebne potrebe in inkluzivno izobraževanje. Prednostne teme vključujejo zgodnjo obravnavo v otroštvu, ocenjevanje v inkluzivnih okoljih, izobraževanje učiteljev za inkluzijo, poklicno izobraževanje in usposabljanje, IKT za inkluzijo, dostopnost informacij in zbiranje podatkov s področja inkluzivnega izobraževanja.

 • Diseminacija informacij

Informacije o dejavnostih Agencije so na voljo na spletni strani Agencije in v tiskani obliki v različnih oblikah, kot so poročila, pregledi literature in povzetki politik. Glavni rezultati projektov so na voljo v do 22 jezikih. Vse materiale na spletni strani Agencije lahko tudi brezplačno prenesete.


Nacionalni pregledi pravnega sistema, financiranje, izobraževanje učencev s posebnimi potrebami, usposabljanje učiteljev, kazalniki kakovosti in drugi podatki o državah članicah so povzeti v rubriki ‘informacije’ spletne strani Agencije.


Sledite lahko tudi novicam Agencije na njeni spletni strani preko rubrike ‘novice’ in preko e-biltena.

 • Organizacija in sodelovanje na konferencah, seminarjih in drugih dogodkih

Organizirajo posebne dogodke, diseminacijske konference, okrogle mize, tematske sestanke in druge dogodke. Ti dogodki so priložnost za različne interesne skupine za ozaveščanje, izmenjavo informacij o prednostnih področjih in omogočanje povezovanja udeležencev.

 • Sodelovanje z evropskimi institucijami in mednarodnimi organizacijami, kot sta UNESCO in njihovih  zavodov (IBE, IITE), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop, Svetovna banka

Več organizacij deluje v smeri skupnih ciljev, ki jih vodijo skupne vrednote. Agencija sodeluje v projektnih dejavnostih s številnimi organizacijami, da bi se izognili prekrivanju in da se omogoči družbam, da bodo bolj inkluzivne.

 

Delovanje agencije

 

Vsaka država članica ima imenovanega člana, ki predstavlja državo, najpogosteje je predstavnik ministrstva za šolstvo. Član predstavlja vez med ministrstvom in agencijo. Posamezne države imenujejo tudi nacionalne koordinatorje, ki vodijo predvsem operativne naloge za  potrebe agencije.
Osnovni vir za zagotavljanje delovanja agencije je članarina držav članic. Del sredstev prispeva tudi Evropska komisija. Posebno ugodnost za delovanje agencije daje država Danska - pokrajina Funen, kjer je sedež agencije in njeno vodstvo.

 

Med pomembnimi dejavnostmi agencije je izdajanje strokovnih publikacij in časopisa – novic. Vse publikacije, ki jih bo izdala agencija od leta 2008 dalje, so dosegljive tudi v slovenskem jeziku.
 
Več informacij  o agenciji najdete na spletu: https://www.european-agency.org/

  

Teksti Evropske  agencije za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje

 1. Glas mladih v Evropskem parlamentu (doc)
 2. Ocenjevanje v inkluzivnih okoljih (doc)
 3. Kazalniki za ocenjevanje v inkluziji (doc)
 4. Zgodnja obravnava (doc)

Nacionalna koordinatorica za Slovenijo: dr. Anida Sarajlić, anida.sarajlic@gov.si.