Skoči na vsebino

PROGRAMI

Izobraževalni programi v glasbenem izobraževanju:

 

Izobraževalni program Predšolska glasbena vzgoja je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo št. 011-67/2002 dne 7. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 45/02).

 

Izobraževalni program Glasbena pripravnica je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo št. 011-68/2002 dne 7. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 45/02).

 

Izobraževalni program Glasba je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport s Pravilnikom o izobraževalnem programu Glasba št. 011-03-132/2003 dne 23. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 55/03) ter spremembe in dopolnitve s pravilnikom št. 0070-6/2010 z dne 2. 2. 2010 (Uradni list RS, št. 11/10).

 

Izobraževalni program Plesna pripravnica je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo št. 011-68/2002 dne 7. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 45/02).

 

Izobraževalni program Ples  je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport s Pravilnikom o izobraževalnem programu Ples št. 011-03-131/2003 dne 23. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 55/03).

 

 • Trajanje izobraževanja (pdf)

I. Izobraževalni program PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (pdf)

 • Predmetnik (pdf)
 • Učni načrt (pdf)

II. Izobraževalni program GLASBENA PRIPRAVNICA (pdf)

 

 • Predmetnik (pdf)
 • Učni načrt (pdf)

 

III. Izobraževalni program GLASBA (pdf)

 • Cilji in medpredmetne povezave v glasbeni šoli (pdf)
 • Sestavljavci predmetnika in učnih načrtov (pdf)
 • Sestavljavci dopolnjenega predmetnika in učnih načrtov (pdf)
 • Predmetnik (pdf)
 • Učni načrti
   • violončelo (pdf)
   • harmonika (pdf)
   • kontrabas (pdf)
   • klarinet (pdf)
   • kljunasta flavta (pdf)
   • diatonična harmonika (pdf)
   • tamburice (pdf)
   • nauk o glasbi (pdf)
   • solfeggio (pdf)
   • tuba in druga konična trobila (pdf)
   • komorna igra (pdf)

 

   • pevski zbor (pdf)

 

 

 

IV. Izobraževalni program PLESNA PRIPRAVNICA (pdf)

 

V. Izobraževalni program PLES (pdf)

 • Predmetnik (pdf)
 • Učni načrti
   • sodobni ples (pdf)
   • nauk o glasbi (pdf)

 

 

            

 

 

ARHIV