Skoči na vsebino

PODZAKONSKI AKTI

 

Glasbeno ter plesno vzgojo in izobraževanje na osnovni stopnji urejajo naslednji podzakonski akti:

 

 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št.76/08, 31/10, 5/11 in 47/17), 
 • Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 82/03),
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 83/03, 67/06) in 39/16), 
 • Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 61/12),
 • Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 - popr.),
 • Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/01),
 • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole (Uradni list RS, št. 104/15),
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 117/04),
 • Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli (Uradni list RS, št. 43/13),
 • Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli (Uradni list RS, št. 44/01),
 • Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05),
 • Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03)

ARHIV