Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODZAKONSKI AKTI

 

Glasbeno ter plesno vzgojo in izobraževanje na osnovni stopnji urejajo naslednji podzakonski akti:

 

 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št.76/08, 31/10, 5/11 in 47/17), 
 • Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 82/03),
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 83/03, 67/06) in 39/16), 
 • Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 61/12),
 • Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 - popr.),
 • Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/01),
 • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole (Uradni list RS, št. 104/15),
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 117/04),
 • Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli (Uradni list RS, št. 43/13),
 • Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli (Uradni list RS, št. 44/01),
 • Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05),
 • Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03)

ARHIV