Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN OSNOVNO ŠOLSTVO

 

Masarykova 16
1000 Ljubljana

 

mag. Gregor Mohorčič, direktor

Masarykova 16, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 400 54 92

faks: (01) 400 54 05

 

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo opravlja naloge s katerimi se zagotavlja izvajanje dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja (ki vključuje tudi izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in zagotavljanje posebnih pravic za pripadnike narodnih manjšin in etničnih skupnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva) ter osnovnošolskega glasbenega izobraževanja. Direktorat objavlja sprejete izobraževalne programe s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja in programe namenjene za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

 

Direktorat določa cilje in aktivnosti na svojem delovnem področju, ki so sestavni del obrazložitve finančnega načrta ministrstva, pripravlja poslovno poročilo o načrtovanih in doseženih ciljih in ugotavlja uspešnost doseženega.