Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEMINARJI IN DELAVNICE

 

Gradivo z delavnice z naslovom:  "Učinkovito energetsko upravljanje šolskih objektov – priložnosti  z vidika rabe obnovljivih virov energije in implementacije energetsko učinkovitih in do okolja prijaznih rešitev" (MŠŠ, 12.2. 2009)

 

 

V četrtek 12.2.2009 je bila  v organizaciji Službe za investicije, Ministrstva za šolstvo in šport  izvedena  delavnica z naslovom:  "Učinkovito energetsko upravljanje šolskih objektov – priložnosti  z vidika rabe obnovljivih virov energije in implementacije energetsko učinkovitih in do okolja prijaznih rešitev".


Na delavnici, ki je imela  izobraževalno informativni značaj so bile predstavljene zakonodajne novosti glede učinkovite rabe energije v stavbah, zlasti kar zadeva tehnične zahteve za učinkovito rabo energije v šolskih prostorih.
Predstavljene so bile obveznosti, ki jih mora Slovenija izpolnitivi v okviru EU direktive o URE in možnosti, ki se ponujajo slovenskim šolam v tem okviru. Udeleženci so dobili ključne informacije o progamu Eko šola in pogojih, da šola pridobi naziv  EKO šola.  Nadalje se se udeležeci delavnice seznanili s primeri rabe obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitih in do okolja prijaznih rešitev ter  pridobili  uporabne  informacije glede:

 • ogrevanja in hlajenja objektov  z zemeljskimi sondami in toplotnimi črpalkami;
 • energetske oskrbe objetka s sončnimi kolektorji iin fotovoltaiko;
 • ogrevanja z leseno biomaso;
 • vpliva stavbnega pohištvo na racionalno rabo energije;
 • energetsko učinkovitih rešitev klimatizacije, gretja in hlajenja objektov,
 • energetsko učinkovite rabe razsvetljave v šolah ter o
 • centralno informacijskem sistemu za energetski nadzor in upravljanje pri obratovanju in vzdrževanju objektov.

Posebej velja izpostaviti predstavitev  primera dobre prakse Šolskega centra Velenja, ki je s celovitim in sistematičnim  pristopom k energetskemu upravljanju dosegel zavidljive rezultate na tem področju. Navedeni primer dokazuje, da je mogoče s premišljeno in dobro organizacijo dela ter racionalno rabo energije  zmanjšati porabo energije za 10%. Ob primerni ozaveščenosti uporabnikov šolskih objektov pa lahko  prihranimo še nadaljnih 5% energije. Gre za prihranke, o katerih je vredno razmisliti! 


Pozitivini odzivi na delavnico so spodbuda ministrstvu, da nadaljuje z aktivnostmi na tem področju in doseže vse ciljne skupine. 

 

 • Ure v šoli - izkušnje in novi izzivi za slovenske ekošole (pdf)
 • Ure v ekošoli - šoli za trajnostno prihodnost (pdf)
 • Zakonodajne novosti na področju rabe OVE (pdf)
 • Stavbno pohištvo – okenski sistemi: Investicijske, Energetske in Estetske rešitve (IE2) (pdf)
 • Okolju prijazne in energetsko učinkovite rešitve klimatizacije, gretja in hlajenja objektov (pdf)
 • Centralni informacijski sistem za energetski nadzor in upravljanje objektov pri obratovanju in vzdrževanju hlajenja objektov (pdf)
 • Energetsko učinkovita razsvetljava v šolah (pdf)
 • Izkušnje energetskega upravljanja Šolskega centra Velenje (pdf)
 • Obnovljivi Viri Energije: Energetska oskrba objektov s sončnimi kolektorji in fotovoltaičnimi sistemi (pdf)
 • Ogrevanje in hlajenje z zemeljskimi sondami in toplotno črpalko (pdf)
 • Ogrevanje z lesno biomaso in prodaja toplote (pdf)