Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA INVESTICIJE V VISOKOŠOLSKO ZNANSTVENO INFRASTRUKTURO

Sektor oblikuje investicijsko politiko na področju visokega šolstva, znanosti in športa. Poleg neposrednih vlaganj v visokošolsko in znanstveno infrastrukturo, naloge obsegajo tudi zagotavljanje trajnih prostorskih rešitev in s tem kakovostnih delovnih pogojev za delovanje javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti (univerze, študentski domovi, inštituti itd.).


Naloge sektorja :
• načrtovanje, vodenje in spremljanje investicij,
• zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje,
• oddaja javnih naročil investicijskega značaja,
• ravnanje z nepremičnim premoženjem in
• ostale naloge povezane z investicijami.
 
Veljavni dokumenti in zakonodaja, ki se nanašajo na področje investicij sektorja so:
• Smernice o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev in opremo študentskih domov in drugih prostorov za bivanje študentov.
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (Ur. l. RS, št. 24/2007 - ZPSRPPP-UPB1)
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur.l. RS, št. 29/2006)
• Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Ur.l. RS, št. 24/07 - ZDKDPŠ-UPB1)
• Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (Ur.l. RS, št. 96/2002)