Skoči na vsebino

PRIORITETNI VRSTNI RED

Prioritetni vrstni red

 

 

Prioritetni vrstni red glede na področje investiranja:

 

Sofinanciranje investicij bo v prihodnosti potekalo na podlagi:

 

  • prioritetnega vrstnega reda investicij prispelih na razpis in pod pogojem, da bo projektna dokumentacija predhodno usklajena z MŠŠ - Službo za investicije

  • Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.80/94, 45/97, 56/98), ki določa odstotek sofinanciranja investicij s strani Republike Slovenije, in sicer od 10% do 70% in

  • Navodil o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.list RS št. 55/99)

 

Seveda pa občinam ni potrebno upoštevati zgornjega, v kolikor investicije izvedejo same, brez sofinancerskega deleža Republike Slovenije.