Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IKT V ŠOLSTVU

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v šolstvu

 

Slovensko izobraževalno omrežje SIO 

 

08.05.2019 Sofinanciranje nabave informacijsko-komunikacijske opreme javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2019 - samostojni vrtci in vrtci pri osnovnih šolah, samostojni dijaški domovi in dijaški domovi pri srednjih šolah in srednješolskih centrih, samostojne ljudske univerze in ljudske univerze pri drugih zavodih (doc) (pdf)

 • Sklep o sofinanciranju (doc) (pdf), priloga k sklepu, vsebuje tudi višino sredstev, ki jih za sofinanciranje prejme posamezen zavod (xls)
 • Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za leti 2019 in 2020 (doc) (pdf)

 

23.03.2018 Sofinanciranje nabave informacijsko komunikacijske tehnologije – IKT ljudskim univerzam v letu 2018 (doc) (pdf)

 • Sklep o sofinanciranju s prilogo (doc) (pdf)
 • Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za leti 2018 in 2019 (doc)

 

07.02.2018 Sofinanciranje nabave računalniške opreme za potrebe delovanja šolskih knjižnic v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v letu 2018 (doc) (pdf)

 • Sklep o sofinanciranju s prilogo (doc, xls) (pdf)
 • Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za leti 2018 in 2019 (doc)

 

10.08.2017 Sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme in storitev vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki bodo izvajali projekt Inovativna pedagogika 1:1 (doc) (pdf)

 • merila za dodelitev sredstev (xls)
 • seznam opreme za nakup (xls)
 • vzorec poročila o dobavi opreme (doc)

 

26.07.2017 Sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme in storitev vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2017 (doc) (pdf)

 • merila za dodelitev višine sredstev (xls)
 • seznam opreme za nakup (xls)
 • vzorec poročila o dobavi opreme (doc)

21.02.2017 Uporaba programske opreme podjetja Microsoft za vzgojno-izobraževalne zavode do 31.12.2019 (pdf)

 

03.01.2017 Uporaba programske opreme F-Secure Business Suite za vzgojno-izobraževalne zavode do 31.12.2019 (doc) (pdf)

 

12.10.2016 Dobava in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov z zasloni, prenosnih računalnikov in projektorjev za zavode, izbrane na natečaju letu 2016 (doc) (pdf); zavodi bodo dopis in adhezijske pogodbe v pisni obliki prejeli po 17.10.2016

 • specifikacije opreme (doc)

 

06.07.2016 Javno naročilo: Dobava in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov z zasloni, prenosnih računalnikov in projektorjev na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji

 

31.05.2016 Rezultati Natečaja za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme in storitev vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2016

 • sklep o izboru (pdf) (doc)
 • aplikacija Natečaj strojna oprema 2016 (potrebna prijava s certifikatom)

 

 6.5.2016 Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme in storitev vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2016 (doc) (pdf)

 • merila za dodelitev višine sredstev za sofinanciranje (xls)
 • vrsta opreme za sofinanciranje (xls)
 • opis opreme in storitev, pogoji za dobavo oz. izvedbo ter predvidene cene (doc)
 • aplikacija za vnos podatkov Natečaj strojna oprema 2016 (potrebna prijava s certifikatom); vnos podatkov bo omogočen od ponedeljka, 9. maja 2016 od 12.00 ure do ponedeljka, 16. maja 2016 do 13.00 ure

 

  14.4.2015 Dobava in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov z zasloni, prenosnih računalnikov in projektorjev za zavode, izbrane na natečaju letu 2014 (doc) (pdf)

 

 31.3.2015 Brezplačna uporaba storitve »v oblaku« Office 365 Education E1 in programskega paketa Office 365 Pro Plus za šolajoče in zaposlene na zavodu

 

16.7.2014 Posebni cenovni pogoji za programsko opremo Windows 8 Pro slo za
vzgojno-izobraževalne zavode

 

27.5.2014 Sklep o izboru vzgojno-izobraževalnih zavodov ter strojne,programske opreme in storitev št. 4300-58/2014/7 (131-08) na Natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme in storitev vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2014 in 2015

 

24.4.2014
Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme in storitev vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2014 in 2015 (doc), Priloga 3 (doc)

 

28. 2. 2014 Uporaba programske opreme podjetja Micrososft za vzgojno-izobraževalne zavode (2014 - 2016)
 

19. 12. 2013 Uporaba programske opreme F-Secure za vzgojno-izobraževalne zavode

 

25.11. 2011 Novinarska konferenca: Predstavitev prvih e-učbenikov

 

16.9. 2011 Javni razpis za sofinanciranje projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah«


14.9. 2011 Mednarodna konferenca MPTL'16 - HSCI 2011: multimedija v naravoslovju in znanosti ter pri pouku

 

 

29.6.2011 Medalja odličnosti slovenskemu e-gradivu »Frizerstvo«


16.6. 2011 Dobava in garancijsko vzdrževanje prenosnih računalnikov po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW_PREN2011-4300-82/2011, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ v letu 2010
 

 

7.6. 2011 Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po izvedeni 5.izvedbeni fazi okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav, izobraževanje uporabnikov in pomoč uporabnikom na vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

7.6. 2011 Obvestilo o izidu 5. izvedbene faze okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

16.5. 2011 Rezultati 5. izvedbene faze javnega naročila za dobavo, konfiguracijo, vzdrževanje ter svetovanje in pomoč za komunikacijsko opremo Cisco za VIZ

 

14.4.2011 Konferenca SirIKT 2011

12.4.2011 Novinarska konferenca pred začetkom mednarodne konference SirIKT 2011

 


8.4. 2011 5. izvedbena faza okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

5.4. 2011 Povabilo št. 5 k oddaji ponudbe kandidatom, ki jim je bila v okviru JN za dobavo, konfiguracijo, vzdrževanje ter svetovanje in pomoč za komunikacijsko opremo Cisco z oznako 4301-6/2007 priznana sposobnost za sklop 1


4.4. 2011 Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po izvedeni 4. izvedbeni fazi okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav, izobraževanje uporabnikov in pomoč uporabnikom na vzgojno-izobraževalnih zavodih


29.3. 2011 Javni razpis za dobavo in garancijsko vzdrževanje prenosnih računalnikov za potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji

23.3. 2011 Dobava in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov po izvedenem javnem naročilu z oznako MŠŠ-HW_OSRAČ_D2_4113-3-/2010/56, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ v letu 2010, ki niso prejeli osebnih računalnikov v prvi dobavi


3.3. 2011 Rezultat javnega razpisa za dobavo in garancijsko vzdrževanje projektorjev na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji

1.3. 2011 Dobava in garancijsko vzdrževanje projektorjev po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW_PROJ/2010-4300-497/2010, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ v letu 2010

 

18.2. 2011 Predstavitev dejavnosti eTwinning
 

4.2. 2011 Mesec varne rabe interneta

 

2.2. 2011 Uporaba programske opreme podjetja Microsoft za vzgojno-izobraževalne zavode
 

21.1. 2011 Javno naročilo za 4. izvedbeno fazo okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav na vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

18.1. 2011 Javno naročilo za 2. izvedbeno fazo okvirnega sporazuma za dobavo in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov na lokacijah VIZ v Republiki Sloveniji

 

30.12.2010 Javni razpis za dobavo in garancijsko vzdrževanje projektorjev na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji 
 

22.12. 2010 Programska zbirka za vzgojno-izobraževalne zavode za zaščito pred računalniškimi virusi F-Secure do 31. decembra 2013

 

22.11. 2010 Javni razpis za zakup licenc za programsko opremo za potrebe vzgojno izobraževalnih zavodov

 

9.11. 2010 Dobava in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW1/2010-4113-3/2010, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ v letu 2010

 

3.11. 2010 Rezultat javnega naročila z okvirnim sporazumom za dobavo in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji

 

7.10. 2010 Konferenca Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi - VIVID 2010 (15. oktober 2010, Inštitut Jožef Štefan)

 

20.8. 2010 Okvirni sporazum za dobavo in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji

 

3.8. 2010 Vabilo na NATEČAJ eLearning AWARDS 2010: učitelji za učinkovito rabo IKT V ŠOLI

 

2.4. 2010 Pomladni dan v Evropi 2010 (22. marec - 1. julij 2010)


2.4. 2010 Konferenca SIRIKT 2010, 12. do 17. april 2010 (Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT)


11.3. 2010 Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne, programske opreme in storitev,interaktivnih naprav s spremljajočo programsko opremo, eGradivi in storitvami in nekaterih omrežnih storitev in opreme vzgojno-izobraževalnim zavodom v letih 2010 in 2011
 

 

Arhivi

 

Leto 2009

Leto 2008

Leto 2007

Leto 2006

Leto 2005

Leto 2004

Leto 2003

Leto 2002

Leto 2001