Skoči na vsebino

AKTUALNI JAVNI RAZPISI IN JAVNI NATEČAJI

Aktualni javni razpisi in javni natečaji

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 59/2018 dne 7. 9. 2018 objavil Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018

 

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) razpisuje štipendije za študijsko leto 2019/20. Dodatne informacije najdete na njihovi spletni strani ali pa na Nemškem veleposlaništvu v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil dva razpisa v podporo internacionalizaciji visokega šolstva: za financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih ter za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini. Več >>

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 58/2018 dne 31. 8. 2018 objavil nov prijavni obrazec z vprašalnikom v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

 

Objavljeni so rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v obdobju od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021. Med 25 projektnimi predlogi, ki so se uvrstili v proces evalvacije, so bili po korespondenčni poti izbrani štirje projekti.

 

Obveščamo, da je bila v petek, 15. 12. 2017, na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in v Uradnem listu RS   objavljena sprememba javnega razpisa "Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regiponalnem okolju -  Po kreativni poti do znanja 2017/2020".

 

Najava Odprtega poziva k izkazu interesa posameznikov, za sestavo seznama strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri nalogah na področju raziskovalno razvojne dejavnosti.