Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica dr. Makovec Brenčič: PIAAC dobra podlaga za oblikovanje razvojnih strategij in konkretnih ukrepov za spodbujanje izobraževanja odraslih

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se 26. maja odvija konferenca ob koncu evropskega projekta o merjenju učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja, v okviru katerega je bila kot del programa OECD za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih PIAAC izvedena doslej največja empirična raziskava merjenja kompetenc odraslih v Sloveniji.  Terenski del raziskave, ki se je v Sloveniji pričela lani, je uspešno zaključen, rezultati pa bodo znani poleti prihodnje leto.

 

Namen konference  je seznanitev z bogatim analitičnim potencialom raziskovalnih podatkov PIAAC in pomenom le-teh za načrtovanje politik na različnih področjih delovanja. Konference se udeležuje tudi Andreas Schleicher, direktor Direktorata za izobraževanje pri OECD in posebni svetovalec generalnega sekretarja OECD za izobraževalne politike. Poleg njega še Mark Keese, vodja Enote za zaposlovanje, analize in politike pri Direktoratu za zaposlovanje in socialne zadeve OECD.

 

Uvodoma je udeležence nagovorila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič. Poudarila je, da temeljna znanja in spretnosti, kot je pismenost na več ravneh in področjih, dajejo posamezniku zmožnost uspešnejšega vključevanja v učne, delovne in družbene procese. Zato je odločitev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da se tudi Slovenija vključi v tako obsežno in mednarodno primerljivo raziskavo kot je OECD PIAAC, ne le doprinos k nacionalnemu prepoznavanju stanja na podroju kompetenc odraslih, ampak tudi spodbuda za strateško in medresorsko povezano načrtovanje politik razvoja. 


Ker je izobraževanje tesno povezano z načrtovanjem politike trga dela, gospodarskega in družbenega razvoja, je tovrstna raziskava tudi dobra podlaga za oblikovanje razvojnih strategij in konkretnih ukrepov za spodbujanje izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, je dejala ministrica.


Dr. Maja Makovec Brenčič ocenjuje, da je raziskava izjemnega pomena tako za MIZŠ kot za celotno slovensko družbo in njen razvoj, zato je ministrstvo k njej pristopilo celostno. Poudarila je pomen odličnega medresorskega sodelovanja pri izvedbi raziskave.

 

Z velikim zanimanjem pričakujemo obsežno bazo podatkov in rezultate raziskave tudi za Slovenijo, je dejala ministrica. »Ob tem si že sedaj lahko zastavimo vprašanje, kako povezati rezultate raziskav PIACC in PISA, saj bomo tako lahko še bolj celostno ovrednotili in uporabili vse analitične podlage za sistemsko načrtovanje politike vzgoje in izobraževanja, strategije in ukrepe, povezano z vsemi drugimi relevantnimi politikami v državi.«


Vse bolj je pomembno, kako se izobraževanje odziva na vse večjo kompleksnost sodobne družbe in trga dela, kako se povezuje v razvoj gospodarstva in negospodarstva, kako se zagotavlja in razvija kakovost izobraževanja, novi načini usvajanja znanja ter kako temu sledi tudi ustrezna sistemska zakonodaja. Vse te uvide prinaša prav raziskava PIACC, je v uvodu v konferenco poudarila ministrica in zaključila: »Znanje je vrednota in temelj razvoja danes in v prihodnje. Do tega smo soodgovorni prav vsi. Zato ga soustvarjajmo povezano, skupaj. Na uspešno soustvarjanje – že danes!«


Za kakovostno izpeljavo raziskave PIAAC se je zahvalila nacionalnemu konzorciju  partnerjev: Andragoškemu centru Slovenije, Univerzi v Ljubljani, Statističnemu uradu RS, raziskovalcem in sodelavcem MIZŠ ter ostalih ministrstev.