Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija prvič v raziskavi PIAAC, rezultati bodo pomembni za načrtovanje resornih politik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada omogočilo vstop Slovenije v PIAAC, mednarodno raziskavo merjenja in ocenjevanja kompetenc odraslih, ki poteka pri OECD ob podpori Evropske komisije. PIAAC velja doslej za največjo mednarodno raziskavo s področja izobraževanja  odraslih. Slovenija bo letos v njej sodelovala prvič.

 

V raziskavi PIAAC se s primerljivimi nalogami meri razvitost ključnih spretnosti in kompetenc. Pri tem se želi izvedeti čim več o tem, katere dejavnosti, povezane z branjem, razumevanjem in pisanjem sporočil, uporabo računalnika in drugih sodobnih pripomočkov, opravljajo odrasli v vsakdanjem življenju in kako uspešni so pri tem. Raziskava naj bi torej pokazala 'na kakšni ravni spretnosti in kompetenc ter znanja smo' in 'koliko teh sposobnosti izkoristijo delodajalci' ali 'kako bi lahko te sposobnosti in zmožnosti prebivalstva še razvijali, pa tudi, 'kakšen je uspeh izobraževalnega sistema' v primerjavi s potrebami trga dela.

 

Raziskavo bo v Sloveniji od aprila do decembra 2014 izvajal konzorcij partnerjev (Andragoški center RS, Univerza v Ljubljani in Statistični urad RS). Za to bodo potrebovali 5.000 državljank in državljanov v starosti od 16 do 65 let, ki jih bodo anketirali.

 

Rezultati PIAAC bodo objavljeni leta 2016, omogočili pa bodo boljše razumevanje možnosti vpliva in učinkovitosti izobraževalnega sistema in sicer do katere mere odrasli, ki so pridobili kvalifikacijo v izobraževalnem sistemu, pridobljena znanja in spretnosti ohranjajo ali celo razvijajo, in koliko so jih sposobni uporabiti v različnih kontekstih dela in življenja.

 

Cilji raziskave PIAAC v Sloveniji vključujejo štiri ključne vidike:

 

  1. vpliv kompetenc na ekonomski in socialni položaj posameznika, panoge, regije in države;
  2. uporaba, razvoj in upadanje kompetenc (vpliv družine, izobraževanja, delovnega mesta, stila življenja idr.);
  3. priporočila in strokovna izhodišča za izobraževalno in druge politike;
  4. ugotavljanje in mednarodna primerjava kompetenc odraslih.


Ker bodo rezultati raziskave med drugim tudi v pomoč  pri načrtovanju sektorskih politik, so ministri oziroma predstavniki sedmih ministrstev javnosti na novinarski konferenci, ki je bila 18. marca v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predstavili pomen raziskave PIAAC za posamezne resorje.

 

Tako je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo poudaril,  da je raziskava PIAAC,  ki raziskuje kompetence odraslih, tako zelo pomembna za državo, da ji pripisujemo pomen nacionalnega projekta. »Z raziskavo želimo izvedeti, kaj se s kompetencami oseb, potem ko jih pridobijo, dogaja kasneje. Ugotoviti želimo, kako ekonomski in socialni položaj posameznika, panoge, regije, države, vpliva na njihove kompetence. Na osnovi te analize bo mogoče narediti dobro bazo za prihodnje načrtovanje sektorskih politik, ocenjuje minister dr. Pikalo in dodaja, da nam bo ta raziskava hkrati nastavila ogledalo.

 

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je poudarila, da je pomembno ukrepe fokusirati na podlagi ugotovljenih in merljivih rezultatov. Kompetence postajajo namreč eden izmed ključnih vidikov zaposljivosti posameznika. Ko bomo imeli pregled stanja kompetenc odraslih v državi, bo mnogo lažje vplivati in spreminjati sektorske politike, je prepričana ministrica. Z vidika MDDSZ bodo rezultati raziskave PIAAC pomemben element aktivne politike zaposlovanja.

 

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel, v katerega pristojnost sodi tudi promet, je dejal, da vidijo rezultate raziskave PIAAC kot koristne predvsem na področju preventive na področju varnosti v cestnem prometu. Še posebej je to pomembno pri starejši populaciji, je dejal minister Omerzel.  Do leta 2050 je cilj na ravni EU nič 0 umrlih oseb v cestnem prometu. To je plemenit cilj, ki gre z roko v roki s filozofijo izobraževanja, je dejal minister in dodal, da si od raziskave obetajo pridobiti povratno informacijo o tem, koliko smo uspešni in kako izboljšati aktivnosti na področju preventive v cestnem prometu.


Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje je poudaril, da je raziskava PIAAC pomembnejša kot se zdi na prvi pogled. V kmetijstvu v Sloveniji je zelo malo mladih ljudi, manj kot 4 odstotke jih je, ki vodijo kmetije. V obdobju 2014 do 2020 namerava zato ministrstvo zelo intenzivno pričeti s privabljanjem mladih v kmetijstvo. Prav tako je opozoril na klimatske spremembe in njihove posledice, s katerimi se soočamo. Od raziskave PIAAC si obeta, da bo postavila izhodišča, kako voditi izobtraževalni proces v kmetijstvu in v naravi v prihodnje. Pričakuje, da bo potrebno prilagajanje ter da bo potrebno uvajati nove ukrepe, da bodo podnebne spremembe, ki so pred nami, blažje.

 

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je prepričan, da je raziskava PIAAC pomembna za razvoj vsakega posameznika. Primanjkljaj kompetenc hromi rast in zaposlovanje, ugotavljamo. Zato je pomembno, da izvemo, kje je v tem kontekstu Slovenija. Z rezultati PIAAC bomo izvedeli, kako deluje naš izobraževalni sistem. Z vidika bralne pismenosti, ki je zanj kot ministra za kulturo še posebej zanimiva, pa kaj se dejansko dogaja z njo pri posameznikih v različnih starostnih obdobjih. »Avtorjem raziskave bomo z vidika promocije in motivacije anketirancev ponudili mrežo splošnih knjižnic in mrežo javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki bosta podporno okolje, kjer bodo strokovnjaki Andragoškega centra lahko najbolj kompetentno opravili svoje delo;« je dejal minister dr. Grilc.

 

Državna sekretarka mag. Renata Zatler z Ministrstva za notranje zadeve je poudarila, da njihovo ministrstvo sofinancira projekt mreženja nevladnih organizacij na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih. Izkušnje kažejo, da je mreža nevladnih organizacij na področju izobraževanja odraslih uspešen akter v tistem delu, ki ga javne ustanove ne zajemajo v svojih rednih programih, financiranih iz javnih sredstev, je dejala.

Generalna direktorica Direkorata za javno zdravje z Ministrstva za zdravje Mojca Gobec  se je pridružila želji ostalih ministrstev, da bi se ljudje odzvali povabilu k sodelovanju v raziskavi PIAAC, saj je ta pomembna z vidika načrtovanja razvoja vlaganj v tiste, ki delajo v zdravstvenem sistemu, predvsem v luči  podaljševanja zaposlenosti in novih kompetenc, ki so s tem povezane. Prav tako pomembno pa je poznavanje bralnih kompetenc za poznavanje zdravstvene pismenosti prebivalstva, ki se nanaša na sposobnost ljudi, pacientov, da razumejo zdravstvena sporočila, napotila.

 

Minister dr. Pikalo je ob zaključku novinarske konference pozval državljanke in državljane, ki bodo dobili povabilo, da sodelujejo v raziskavi, da se povabilu odzovejo, saj bomo na tak način pridobili pomembne konkretne rezultate za spodbujanje in krepitev  kompetenc in znanja pri prebivalstvu.