Skoči na vsebino

NOVICA

Dan slovenske hrane ob tradicionalnem slovenskem zajtrku bo 15. novembra

V Sloveniji bomo letos obeležili dan slovenske hrane ob tradicionalnem slovenskem zajtrku 15. novembra. S tradicionalnim slovenskim zajtrkom želimo otrokom v vrtcih in osnovnih šolah približati pomen lokalno pridelane in predelane hrane, zdravega načina prehranjevanja, javne zavode pa spodbuditi k nakupu lokalnih živil ter obenem ozaveščati vse vrste javnosti o tem.
Kako se bo odvijal letošnji tradicionalni slovenski zajtrk so javnost seznanili na novinarski konferenci v torek, 12. novembra, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport trije ministri: dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje ter Tomaž Gantar, minister za zdravje.


Na konferenci so sodelovali tudi: Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, prof. dr. Cirila Hlastan Ribič iz Inštituta za varovanje zdravja RS, Irena Simčič iz Zavoda RS za šolstvo ter Anka Miklavič Lipušček, predsednica upravnega odbora GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter podpredsednica GIZ mlekarstvo.


Tradicionalni slovenski zajtrk poteka v vrtcih in šolah že tretje leto , in sicer vsak tretji petek v novembru. »Spodbujati uživanje hrane iz lokalnega okolja, osveščati otroke v vrtcu in osnovni šoli o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za okolje širše in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo,« je o pomenu tradicionalnega slovenskega zajtrka dejal dr. Pikalo.

 

Vrtci in šole na ta dan pripravijo zajtrk iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka. Živila nabavijo vrtci in šole sami,  pridelana oziroma predelana pa  morajo biti v Sloveniji, je dejal minister dr. Pikalo. Sredstva za nakup živil v letošnjem letu povrne Ministrstvo za kmetijstvo. Otroci skupaj z učitelji použijejo zajtrk in namenijo vsaj eno uro vsebinam, povezanim z zdravim prehranjevanjem in lokalno pridelavo.


Projekt lahko ocenimo kot dober povezovalni mehanizem, saj povezuje več sistemov, šolstvo, kmetijstvo, zdravje.  Vendar pa spreminjanje utečenih navad in vedenj ne le šolarjev, temveč celotne populacije,  poteka postopno. Zato je prav, da se Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcih in šolah izvaja vsako leto, obenem pa da se te vsebine obravnavajo tudi med šolskim letom, je poudaril minister dr. Jernej Pikalo.