Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca ob zaključku instrumentov Centrov odličnosti in Kompetenčnih centrov z naslovom "Pametna specializacija in izzivi Slovenije 2014-2020"

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 15. oktobra 2013, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, organiziralo konferenco ob zaključku instrumentov Centrov odličnosti in Kompetenčnih centrov z naslovom »Pametna specializacija in izzivi Slovenije 2014-2020 – Izkušnje in prispevek Centrov odličnosti in Kompetenčnih centrov«.

 

V.d. generalnega direktorja Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, mag. Urban Krajcar, je poudaril, da je bil poglavitni namen ministrstva pri vzpostavitvi centrov odličnosti in kompetenčnih centrov spodbuditi koncentracijo znanja na prioritetnih tehnoloških področjih. Pomembno je bilo, da je ministrstvo že v letu 2009 imelo vizijo povezati v strateško partnerstvo gospodarstvo in akademsko sfero. Hkrati smo si želeli uspešno sodelovanje slovenskih raziskovalnih centrov v mednarodnem merilu. Kot je dejal mag. Krajcar so oboji centri naredili velik korak na tem področju. Prav tako pa je ministrstvo s tem projektom želelo vzpostaviti multidisciplinarne skupine raziskovalcev, ki združujejo kritično maso znanja in ustrezno raziskovalno infrastrukturo za vrh svetovne znanosti.

 

V Sloveniji imamo 8 centrov odličnosti in 7 kompetenčnih centrov. Skupaj je za bilo za njih namenjenih 122 milijonov EUR javnih sredstev, združili pa so preko 100 najboljših podjetij v Sloveniji in več kot 40 raziskovalnih organizacij. Skupaj je v 4 letih v obeh instrumentih sodelovalo preko 700 raziskovalcev.

 

Konference se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Aljuš Pertinač. Na zaključni okrogli mizi je med drugim dejal, da bo finančni okvir v novi finančni perspektivi manjši kot je bil doslej, zato je zelo pomembno, da usmerimo vse sile in sredstva v tiste programe, kjer lahko dosežemo največji izkoristek. Poudaril je, da smo s preliminarnimi ocenami o delovanju centrov odličnosti in kompetenčnih centrov zadovoljni, kljub temu pa državni sekretar pogreša še večje združevanje potencialov in sinergij v Sloveniji za dosego zadostnega obsega, ki bo dalo večjo kvaliteto. Kot je poudaril, drobljenje sredstev zato ni preveč smiselno.

 

Državni sekretar Pertinač je dejal, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v novem finančnem okvirju nadaljevalo s primeri dobrih praks. Državni sekretar bi si želel, da bi bilo teh centrov manj, da pa bi poskušali doseči večjo kritično maso in čim boljši izkoristek, predvsem pa večji sinergijski učinek pri povezovanju različnih panog. Po njegovih besedah imamo v Sloveniji še veliko neizkoriščenih potencialov na tem področju. "Nova finančna perspektiva je priložnost, da tudi tukaj naredimo preboj naprej." Dodal je še, da se v novi finančni perspektivi nadeja tesnega sodelovanja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Sicer pa so na konferenci predstavniki kompetenčnih centrov in centrov odličnosti na dveh okroglih mizah predstavili svoje delovanje ter spregovorili o izkušnjah in izzivih v prihodnje.

 

Gradivo (ppt)