Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju izobraževanja

Veleposlanik Republike Slovenije v Sarajevu Andrej Graselli ter minister za civilne zadeve Bosne in Hercegovine Sredoje Nović sta 25. julija v Sarajevu podpisala Protokol med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine
o sodelovanju na področju izobraževanja.

 

Bistveni element tega protokola je vzajemno zagotavljanje ugodnejših pogojev  glede plačila stroškov šolanja in študija slovenskih državljanov v BIH in državljanov BIH v Sloveniji. Podpisani protokol z BIH se uporablja že za šolsko in študijsko leto 2013/14.

 

V Sloveniji bodo državljani BIH torej izenačeni s slovenskimi in EU študenti glede plačila stroškov študija in se bodo ob izpolnjevanju vpisnih pogojev lahko vpisovali v kvoto razpoložljivih vpisnih  mest za tujce. Protokol je sklenjen v luči procesov vključevanja držav Zahodnega Balkana  v EU, predvsem na področju visokošolske mobilnosti. Tako ima Slovenija  povsem enake protokole že od leta 1994 sklenjene s Hrvaško ter od leta 2011 s Črno goro in Makedonijo. Usklajevanje s Srbijo pa še poteka.

 

Ko bo BIH postala polnopravna članica EU, bodo njeni državljani izenačeni s slovenskimi oz. državljani Evropske skupnosti in bodo še naprej študirali pod enakimi pogoji, vendar pa v kvoti, ki je namenjena domačim in EU študentom, ne pa v kvoti za tujce. Enako seveda velja za slovenske državljane v BIH. Zato je tudi dogovorjena veljavnost vseh protokolov do konca tistega leta, ko bodo sopodpisnice postale polnopravne članice EU, saj bodo določila posameznih protokolov takrat postala brezpredmetna.