Skoči na vsebino

NOVICA

Z uveljavitvijo ZUJF rešeno vprašanje omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb

Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je z včerajšnjo objavo v Uradnem listu začel veljati danes, med drugim rešuje vprašanje omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, ki je bilo v zadnjem času v ospredju pozornosti, ker so imeli številni javni zavodi težave pri izvajanju svojih programov. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je v izjavi za javnost izrazil zadovoljstvo, ker je bilo to vprašanje rešeno. »Na ministrstvu smo se več čas zavedali, kako pomembno je to vprašanje, tudi glede na dejstvo, da so v teku prireditve ob Evropski prestolnici kulture, ki skoraj v celoti potekajo na osnovi avtorskih pogodb.  Veseli smo, da je bilo to vprašanje rešeno in da nova določila ne bodo birokratsko bremenila zavodov, bodo pa zagotovo povečala transparentnost, kar je seveda v javnem interesu,« je dejal minister, ki je tudi zagotovil, da bo ministrstvo pospešilo vse postopke, da pri izdajanju soglasij, ki jih določa novi zakon, ne bi prišlo do zastojev.

ZUJF določa, da soglasje za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb za javne visokošolske in raziskovalne zavode da upravni odbor javnega zavoda. Za javne zavode, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, financer pa država, da soglasje svet javnega zavoda s predhodnim soglasjem pristojnega ministra. Za javni zavod RTV Slovenija pa daje soglasje za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb Programski svet tega zavoda.