Skoči na vsebino

NOVICA

Odgovor na odprto pismo sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ministru

Spoštovani,

hvala za vaše pismo, v katerem izražate pripravljenost na socialni dialog, predlagate usklajevanje z reprezentativnimi sindikati in me pozivate k spoštovanju zakonodaje na tem področju.

Slednje ni potrebno, socialni dialog in usklajevanje tečeta že od 29. marca 2012, ko smo predstavniki Vlade RS in sindikatov prvič sedli za skupno mizo in pričeli z razpravo o varčevalnih ukrepih. Od takrat do včeraj so bili med nami štirje sestanki. V pogajalsko skupino, ki jo na strani vlade vodita ministra Senko Pličanič in Janez Šušteršič, smo imenovali Mojco Škrinjar, Dušana Lesjaka in Aleksandra Zorna, ki ga je nadomeščala Ana Železnik, ki so nadvse kompetentno zastopali stališča ministrstva in odlično poznajo zadevno materijo, ga. Škrinjarjeva posebej področje normativov in standardov.

Redno se udeležuje usklajevanj in aktivno sodeluje tudi s pojasnili in odgovori na vprašanja sindikatov. Kadarkoli je pripravljena odgovarjati in pojasnjevati tudi spremembe standardov in normativov ter sprejemati predloge sindikatov, tudi SVIZ. Takoj, ko ste to želeli, smo vam poslali tudi naše interne izračune različnih mehanizmov.


Pričakovali smo oziroma še pričakujemo, da se boste odzvali in predlagali morebitne boljše rešitve. Na žalost v vseh dosedanjih srečanjih, ki so potekala 29. marca, 2. aprila, 3. aprila in 4. aprila niste podali predloga, kako določiti standarde in normative v smislu varčevanja. Prav tako niste predlagali nobenih alternativnih varčevalnih ukrepov s podobnimi finančnimi učinki.

 


Spoštovani g. Štrukelj,


Nobenega dvoma ni, da varčevati moramo. Nekaj fleksibilnosti imamo še v tem, kje in koliko varčujemo. Popolnoma pa je še odprto, ali bomo v državi šli v varčevanje v soglasju ali pa sprti.


Prepiranje ima svojo ceno. Notranje sprta država težje najde dobre pogoje na mednarodnih finančnih trgih, težje najde investitorje, težje pojasnjuje Bruslju, zakaj zaostaja za obljubami in zavezami. Za isti učinek mora bolj zategniti pas. Pri otrokih, učiteljih, socialnih pravicah …


Soglasje pa pomeni kredibilen obet da tisto, česar ne bomo zmogli storili letos, opravimo prihodnje leto. Soglasje pomeni, da je varčevanje lahko malce manj ostro. S soglasjem lahko sindikati ogromno naredite za vaše člane, da ne govorimo o državi kot celoti.

Če mislite, da lahko za to tako važno soglasje še kaj storimo v dvostranskem dialogu, smo zanj odprti. Preko praznikov bomo z veseljem proučili pisne predloge, ki nam jih boste morda boste poslali. Predlagamo tudi, da se dobimo na sestanku 12. 4. 2012 ob 16. uri na MIZKŠ.

S spoštovanjem,

 

dr. Žiga Turk
MINISTER