Skip to main content

The content of this website has been moved to www.gov.si, the state administration's main website published on 1 July 2019.
For more recent information visit www.gov.si.

USEFUL LINKS

SISTEM VREDNOTENJA IN PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

 • ENIC-NARIC center 
  Jezik: slovenski, angleški ( ko bo pripravljeno)

UNIVERZE IN SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

SISTEM VREDNOTENJA IN PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA V DRUGIH DRŽAVAH

IAU/UNESCO/SVET EVROPE

PROGRAMI MOBILNOSTI

 • Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS
  Spletna stran: http://www.cmepius.si
  Jezik: slovenski, angleški

STATISTIČNI PODATKI O IZOBRAŽEVANJU

 • Evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o  izobraževanju - EURYDICE
  Spletna stran: http://www.eurydice.si/
 • Jezik: slovenski, angleški

LIZBONSKA KONVENCIJA

BOLONJSKA DEKLARACIJA

ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ V RS ALI V TUJINI

ZAPOSLOVANJE

POKLICNE KVALIFIKACIJE

DRUGO