Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO RS

Splošni podatki o Svetu za znanost in tehnologijo

 

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.

 

Kontaktni podatki:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Kotnikova 38

1000 Ljubljana

e-pošta: szt.vrs(at)gov.si

tel.: (01) 478 46 00

faks: (01) 478 47 19


Svet uredi svoje delo s poslovnikom.

 

Sestava Sveta za znanost in tehnologijo

(mandatno obdobje od 17.07.2014 - 17.07.2018)*

 

*Nova sestava članov SZT za novo mandatno obdobje je v pripravi...

 

Svet šteje 14 članov, ki so imenovani, in devet članov po položaju. Predsednik in člani SZT so imenovani za mandatno dobo štirih let.

 

Predsednica Sveta za znanost in tehnologijo: dr. Tamara Lah Turnšek.

 

Predstavniki raziskovalcev:

 • dr. Tamara Lah Turnšek
 • dr. Štefan Bojnec
 • dr. Đani Juričić
 • dr. Vladimir Meglič
 • dr. Roman Jerala
 • dr. Maja Bučar

 

Predstavniki nosilcev tehnološkega razvoja in gospodarskih družb:

 • Janez Škrlec
 • dr. Matjaž Peterka
 • dr. Otmar Zorn
 • dr. Alojz Križman
 • dr. Vojteh Leskovšek

 

 

Člani sveta po položaju

 • akad. dr. Tadej Bajd
 • dr. Ivan Svetlik
 • dr. Igor Tičar
 • dr. Dragan Marušič
 • dr. Danilo Zavrtanik
 • mag. Samo Hribar-Milič
 • mag. Mateja Vraničar Erman
 • Zdravko Počivalšek
 • dr. Maja Makovec Brenčič

Predstavnik SVIZ: dr. Danijel Grafenauer

Predstavnik javnosti: dr. Jernej Zupanc

 

Sekretar SZT:  mag. Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost
Tajnik SZT: Andrej Ograjenšek, Direktorat za znanost

 

Pristojnosti sveta za znanost in tehnologijo

 • Predlaga Vladi RS izhodišča in usmeritve Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
 • Predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v tekočem letu;
 • Spremlja rezultate in učinke delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • Spremlja kakovost izvajanja programov dela javnih raziskovalnih organizacij in daje oceno o ustreznosti programov dela javnih raziskovalnih organizacij;
 • Daje mnenje k metodologiji in merilom za vrednotenje znanstvene in razvojne uspešnosti, prenosa znanj in dela raziskovalnih organizacij;
 • Daje mnenja in pobude k programom mednarodnega sodelovanja;
 • Daje mnenje k poročilu o delu agencij, ustanovljenih na podlagi tega zakona;
 • Poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu najmanj enkrat letno;
 • Opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.

 

Poslovnik o delu Sveta za znanost in tehnologijo

(mandatno obdobje od 17.7.2014 do 17.7.2018)