Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

Šolsko leto 2018/19

 

  • Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu v šolskem letu 2018/2019- 3. 9. 2018
    • Osnovni sklep (pdf)
    • Seznam šol (pdf)
    • Zemljevid (png)

Razprava o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) 

 

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

 

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).

 

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

 

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

 

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

 

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

 

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

 

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

 

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

 

Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik.

 

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

 

Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno.

 

Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.«

 

 

Podrobneje ureditev nacionalnega preverjanja znanja predpisujejo:


Natančnejši opis vsebine in načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli najdete v Navodilih za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, ki so za vsako šolsko leto sproti objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

  • Gradivo za pomoč pri analizi dosežkov nacionalnega preverjanja znanja (doc)